درباره سوء قصد به جان سلمان رشدی!

عصر روز جمعه ۱۲ آگوست، سلمان رشدی نویسنده کتاب “آیات شیطانی” در حالی‌که برای ایراد سخنرانی در یک گردهمایی ادبی در نیویورک حاضر شده بود، توسط یک مهاجم آمریکایی – لبنانی مورد حمله وحشیانه با چاقو قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. 

این اقدام تروریستی بلافاصله با خشم و نفرت به حق تمام نیروها و انسانهای با وجدان و آزادیخواه در سراسر جهان مواجه شد و با توجه به فتوای قتل این نویسنده توسط خمینی جنایت‌کار در سال ۶۷ و تعیین جایزه برای سر او، انگشت اتهام به سوی این رژیم وابسته و ضد خلقی نشانه رفت. اما فارغ از این که چه فرد و یا نیروی ضد خلقی ای این عمل تروریستی را سازمان داده باشد، بازتاب سیاسی و نتایج اقدام به ترور سلمان رشدی غیر قابل انکار است.

 بر کسی پوشیده نیست که نظام غرقه در بحران سرمایه‌داری در چند دهه گذشته با خلق و حمایت از پروژه کلان “بنیادگرایی اسلامی” در سراسر دنیا یکی از محیلانه‌ترین سیاست‌های ضد انقلابی خود را در پوشش این پروژه علیه کارگران و خلق‌های تحت ستم در کشورهای تحت سلطه و متروپل به پیش برده اند. همچنین امپریالیست‌های غرب ازبنیادگرایی اسلامی به عنوان ابزاری  جهت حل رقابت‌های جناحی خود سود برده اند. در این میان رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی به مثابه یکی از اصلی‌ترین مراکز گسترش بنیادگرایی اسلامی از آن جهت منحرف کردن جنبش‌های انقلابی و ضد امپریالیستی توده‌ها زیر پرچم قدرت‌های مرتجع و دار و دسته‌های اسلامی امپریالیست ساخته استفاده کرده است. سوء قصد برای کشتن سلمان رشدی تلاشی برای دمیدن روح تازه ای در کالبد پوسیده این پروژه و خدمت به عروج ارتجاع و تغذیه سیاست‌های نژاد پرستانه و جنگ طلبانه بوده و در خدمت پیشبرد سیاست‌های نفرت انگیز راست‌ترین محافل فاشیستی امپریالیستی و جنگ طلب قرار دارد؛ پروژه ای که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی در طول ۴۳ سال گذشته یکی از پایگاه‌های استراتژیک سرمایه‌داران جهانی برای گسترش و اجرای آن بوده است. 

ما تعرض به جان سلمان رشدی و سازماندهندگان و مجریان این اقدام ضد خلقی را محکوم کرده و تاکید می‌کنیم که مبارزه علیه “بنیادگرایی اسلامی” که جمهوری اسلامی یکی از مظاهر بارز و جنایت پیشه آن است بدون مبارزه با سرمایه‌داران استثمارگر و قدرت‌های امپریالیستی خالق و حامی آن در سطح بین المللی، بدون مبارزه برای محو سلطه امپریالیسم ناممکن و فریبکارانه است. به همین دلیل ما چریک‌های فدایی خلق همواره تأکید کرده ایم که رهایی توده‌های رنج کشیده ایران از قید ظلم و ستم جمهوری اسلامی نه فقط در گرو سرنگونی این رژیم، بلکه در گرو قطع هرگونه سلطه امپریالیست‌ها در جامعه ایران می‌باشد. واقعیت این است که در پشت ماسک سیاه بنیادگرایی اسلامی، چهره کثیف امپریالیسم پنهان شده است.

مرگ بر “بنیادگرایی اسلامی” و حامیان امپریالیست آن!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

چریک‌های فدایی خلق ایران
۱۵ آگوست ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف