درباره چرایی عدم شرکت در تظاهرات ۲۲ اکتبر در برلین

قرار است فردا یعنی ۳۰ مهرماه (۱۴۰۱) برابر با  ۲۲ اکتبر (۲۰۲۲) به دعوت حامد اسماعیلیون تظاهراتی در پایتخت آلمان (برلین) تحت عنوان “وقتش رسیده است!” برگزار شود.
این فراخوان با ادعای “هم صدایی با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی” صادر شده و وسیعا از سوی رسانه‌های قدرت‌های بزرگ مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی می‌باشد که در جریان یک جنایت وحشیانه توسط موشک‌های جمهوری اسلامی سقوط کرد و سرنشینان آن کشته شدند.

 نام‌برده با اوج‌گیری خیزش توده‌ها که به دنبال مرگ ژینا (مهسا) امینی در ۲۵ شهریورماه شکل گرفت، چندی پیش هم فراخوان تظاهراتی سراسری در کشورهای مختلف را داده بود که برای نمونه پلیس کانادا اعلام کرد در تورنتو ۵۰ هزار نفر در آن تظاهرات شرکت کرده‌اند.
با توجه به این واقعیت که در شرایط کنونی بدون پشتیبانی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی برگزاری چنین تظاهرات‌هایی بدون یک تشکیلات سراسری و در چنین ابعادی ناممکن است، چريک‌های فدایی خلق ایران از چند روز پیش با انتشار اعلامیه‌ای تظاهرات ترتیب داده شده در ۲۲ اکتبر سال جاری با فراخوان حامد اسماعیلیون را در راستای آلترناتیوسازی‌های امپریالیستی ارزیابی کرده و شرکت در آن را مجاز ندانستند.

اما به رغم توضیحات متکی بر واقعیت و مستدل ما، شاهدیم که برخی سازمان‌های مدعی “چپ” همچون “راه کارگر”ی‌ها (هر دو سازمان منتسب به این نام) همگان را به شرکت در این تظاهرات دعوت کرده‌اند. مطالعه اطلاعیه‌های این سازمان‌ها نشان می‌دهد که آنها ضمن دعوت دوست‌داران خود و  دیگران به این تظاهرات اما جسارت این را ندارند که با صراحت به مخاطبین خود بگویند که این تظاهرات از سوی حامد اسماعیلیون با پشتیبانی و پوشش محافل امپریالیستی فراخوان داده شده و سازمان یافته است. همین کتمان نام حامد اسماعیلیون و سازمانده اصلی این حرکت از طرف هر دو جریان “راه کارگر”ی به روشنی نشان می‌دهد که خاصیت موج‌سواری این نیروهای سیاسی، آنها را واداشته تا ضمن مخالفت با تز “همه با هم” درست در همان راستا و اتحاد با نیروهای ضد مردم گام بردارند و از مردم و فعالین سیاسی بخواهند تا به سیاهی لشکر حرکتی تبدیل شوند که قرار نیست هیچ آبی از آن برای کارگر و زحمت‌کش گرسنه و خلق‌های تحت ستم داخل کشور داغ شود.

متاسفانه این نیروهای سیاسی به جای درس‌گیری از تجربیات انقلاب سال ۵۷، انقلابی که امپریالیست‌ها برای سرکوب آن، دارودسته خمینی با شعار “همه با هم” را بر موج انقلاب سوار کردند، مخالفین شرکت در تظاهرات ۲۲ اکتبر را به القابی نظیر “منزه‌طلبی”  متهم می‌کنند بدون آن که به روی خود بیاورند که تا چندی پیش به همه ایراد می‌گرفتند که چرا “چپ‌ها” متوجه فریب‌کارانه بودن “همه با هم” خمینی نشده و فریب وی را خوردند. این‌ها امروز همان کاری را می‌کنند که تا چندی پیش به آن ایراد می‌گرفتند و یا هنوز هم می‌گیرند. با این حال کمک به ارتجاع برای فریب مردم را با “منزه‌طلب” نبودن توجیه می‌کنند.

همان‌طور که دیروز در دوره خمینی، فضاسازی رسانه‌های امپریالیستی و سازشکاری اپورتونیست‌های مدعی دفاع از طبقه کارگر، اجازه نداد صدای کمونیست‌های واقعی به طور هر چه وسیع در سطح جامعه طنین اندازد، امروز هم همان داستان در سطحی دیگر در حال تکرار است؛ اما نباید فراموش کرد که تاریخ تکرار نمی‌شود مگر به شکل مسخره و مضحک! به همین دلیل هم به زودی همگان خواهند دید که آنهایی که برای فرار از به اصطلاح منزه‌طلبی و انزواگرایی بازیچه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ شده‌اند اگر نخواهند بیش از این سقوط کنند و “انحلال‌طلبی” خود را به اوج برسانند باید با شرمندگی این بازی مسخره را کنار بگذارند.

فراموش نکنیم که برای نیروی ضد انقلاب پشت تظاهرات ۲۲ اکتبر، اصلا مهم نیست که تعدادی هم با تصور “صف مستقل” و با سر دادن چند شعار مترقی در گوشه‌ای از میدان حضور یابند. چون آنها در حال پیشبرد سیاست‌های ضد مردمی خود می‌باشند و اتفاقا برای پیشبرد خط  اتحاد “همه با هم” و قاطی شدن صف خلق با ضد خلق، حضور نیروهایی از درون صف خلق و مدعیان چپ در این تظاهرات را برای رونق دادن به کار خود لازم می‌دانند. در نتیجه این مدعیان چه بدانند و چه ندانند در جریان این تظاهرات نیروهای کارگرستیز و ضد مردمی سازمانده این حرکت، نان خود را پخته و کارشان را کرده‌اند. بیهوده نیست که حمید تقوایی، رهبر جریان معلوم الحال “حزب کمونیست گارگری” نیز توصیه شرکت در تظاهرات مزبور را داده است.

ایرانیان آزادی‌خواه!
چریک‌های فدایی خلق ایران در شرایطی که دشمنان مردم جهت حفظ سیستم سرمایه‌داری در ایران دست به هر توطئه و فریبکاری می‌زنند، به مثابه نیروی مدافع منافع طبقه کارگر و همه توده‌های تحت ستم ایران حتی به قیمت قرار گرفتن در اقلیت (که نیروهای راست آن را انزواطلبی می‌خوانند)، افشای دسیسه‌های دشمنان مردم و دفاع از حقیقت و راستی را وظیفه انقلابی خود دانسته و در این جهت حرکت می‌کنند.

وظیفه اصلی تمامی نیروها و افراد انقلابی و شریف و آزادی‌خواه در این برهه حساس این است که با هر آن‌چه که در توان دارند ضمن حمایت از جنبش انقلابی توده‌های به‌پاخاسته در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک شرایط دمکراتیک، خطر سیاست آلترناتیوسازی امپریالیستی در خارج کشور را نیز افشا کنند.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!
زنده باد انقلاب!
هر چه پر توان‌تر باد جنبش انقلابی مردم ما برای “نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال!”

چریک‌های فدایی خلق ایران
۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ برابر با ۳۰ مهر ۱۴۰۱

متن کامل با فرمت پی دی اف