درباره زندگی رفیق شهید محمدرضا کامیابی

به نقل از: ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریک‌های فدایی خلق ایران
شماره ۱۰۱، پانزدهم خردادماه ۱۴۰۱

چریک فدایی خلق رفیق محمدرضا کامیابی در ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۵۵ در جریان یک درگیری در منطقه “آب منگل” تهران به شهادت رسید. روزنامه‌های رژیم روز بعد یعنی ۳۰ فروردین خبر این درگیری را منتشر نموده و مذبوحانه آنرا به عنوان یکی از “موفقیت”‌های‌شان در مبارزه با چریک‌های فدایی خلق ایران تبلیغ نمودند.

رفیق کامیابی دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی بود که در ارتباط با سازمان چریک‌های فدایی خلق قرار گرفته و مدتی در حوالی دانشگاه صنعتی با یک دانشجوی دیگر خانه‌ای اجاره کرده بود که در عمل محل آموزش آنها زیر نظر رفیق مصطفی دقیق همدانی از اعضای سازمان بود. اما متاسفانه رفیق مصطفی در ششم بهمن ۱۳۵۴ در یک درگیری در تبریز شهید شد. ولی از آن‌جا که رفیق کامیابی از شهادت این رفیق به عنوان اولین مسئول مستقیم خویش مطمئن نبود، اجبارا مخفی شد.

اما از زندگی مخفی رفیق کامیابی کمتر از سه ماه می‌گذشت که وی در یک درگیری قهرمانانه با نیروهای امنیتی شاه در منطقه‌ی “آب منگل” به شهادت رسید و خونش را وثیقه ایمان و آرمانش برای رهایی طبقه کارگر ایران قرار داد.

در مقطع سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ دانشگاه صنعتی یکی از مراکز دانشگاهی بود که سازمان چریک‌های فدایی خلق هواداران بسیاری در آن‌جا داشت. اساسا با آغاز جنبش مسلحانه و پخش آثار نظری این جنبش همانند “مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک” اثر رفیق مسعود احمدزاده و “ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا” اثر رفیق امیرپرویز پویان که بنیان‌های فکری این جنبش را تشریح می‌کردند گرایش به جنبش مسلحانه در دانشگاه‌های کشور شدیدا رشد نمود. پخش وسیع این آثار در دانشگاه‌ها و استقبال دانشجویان از آنها دانشجویان زیادی را به سوی چریک‌های فدایی خلق جلب نمود. تا آن‌جا که به دلیل همین گرایش قوی به سازمان در نیمه اول دهه پنجاه ده‌ها دانشجوی دانشگاه صنعتی به سازمان چریک‌های فدایی خلق پیوستند. رفیق کامیابی به همراه دیگر دانشجویان این دانشگاه تا زمانی که در آن‌جا حضور علنی داشتند اعلامیه‌ها و نشریات سازمان را در دانشگاه پخش کرده و شرایط وصل دانشجویان هوادار به سازمان را مهیا می‌کردند.

رژیم شاه فکر می‌کرد با اعمال زور و نشان دادن خشونت، خواهد توانست فضای ترس را در محیط‌های دانشگاهی اشاعه داده و از پیوستن دانشجویان به جنبش مسلحانه جلوگیری خواهد کرد. در حالی‌که با وجود همه وحشی‌گری‌های رژیم دیکتاتوری شاه، در نیمه اول دهه پنجاه هر چه از آغاز جنبش مسلحانه می‌گذشت، جنبش مسلحانه نفوذ بیشتری در دانشگاه‌ها پیدا می‌کرد. در واقع ساواک شاه با برخوردهای سرکوب‌گرانه خود با دانشجویان، نیروی هر چه بیشتری را در اختیار جنبش مسلحانه می‌گذاشت. در آن سال‌ها دانشگاه‌ها به مرکز اشاعه اندیشه‌های مارکسیستی که بیان تئوریک آرمان‌های طبقه کارگر می‌باشد بدل شده بودند، به گونه‌ای که خیلی از جوانان با ورود به دانشگاه امکان می‌یافتند به تئوری انقلابی دست یافته و در حد اعتقاد و توان خود این آگاهی را هر چه بیشتر اشاعه دهند. رفیق کامیابی از جمله چنین جوانانی بود که با این‌که از خانواده‌ای کارگری نبود اما دل در گرو رهایی کارگران از قید سلطه ستمگران داشت. وی با مطالعه مارکسیسم و اعتقاد به آن با توجه به شرایط جامعه بر این باور بود که تنها راه رسیدن به آزادی،راه سازمان دادن و تشکل طبقه کارگر، مبارزه مسلحانه می‌باشد و به همین دلیل هم با همه وجود به این راه که پرچم‌دارش سازمان چریک‌های فدایی خلق بود پیوست.

رفیق کامیابی در روستای درخش (از آبادی‌های شهرستان “درمیان” در ۶۵ کیلومتری بیرجند) در خراسان جنوبی متولد شده بود. او دوران دانش آموزی را در مشهد و بیرجند طی کرد و سپس دوران دبیرستان را در تهران گذراند. او در دبیرستان البرز تهران تحصیل کرد. رفیق کامیابی از چنان هوش سرشاری برخوردار بود که در سال ۱۳۵۱ امتحانات کنکور در تهران را با نمرات خیلی بالایی گذراند و نفر اول برق دانشگاه صنعتی شد. او رفیقی دارای آگاهی مارکسیستی بود که از استعداد نویسندگی نیز برخوردار بود.

متاسفانه شرایط اختناق و تلاش مستمر ساواک برای نابودی نیروهای انقلابی باعث شد که سال ۵۵ به سالی دردناک برای مبارزین راه آزادی بدل شود و نیروهای زیادی در درگیری با دشمن به شهادت برسند که رفیق کامیابی از جمله همین رفقا بود. رفقایی نظیر رفیق کامیابی در شرایطی جان می‌باختند که با مبارزه و جانبازی آنها شرایط برای انقلاب بزرگ مردمی سال‌های ۵۶ و ۵۷ آماده‌تر می‌شد هر چند که آنها دیگر نبودند تا ثمره تلاش‌های مبارزاتی و فداکاری‌های خود را به چشم ببینند.

آنها نبودند تا ببینند که چگونه کارگران و ستم‌دیدگان یاد و خاطره آنها را پاس می‌دارند. برای نمونه در جریان انقلاب در بیرجند مردم به پاس فداکاری‌های رفیق کامیابی نام مدرسه امیر شوکت علم را به “مدرسه عالی شهید کامیابی” تغییر داده و به این وسیله خاطره این فرزند راستین خلق  را گرامی داشتند.

یاد رفیق محمدرضا کامیابی گرامی و راهش پر رهرو باد!

متن کامل با فرمت پی دی اف