جلادان جمهوری اسلامی باز هم کشتند!

امروز صبح، اندکی پس از بیدارشدن، باخبر شدم که جلادان جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان قیام اخیر توده‌ها را صبح امروز در ملاء عام در شهر مشهد اعدام کرده‌اند. ساعت ۷‌ صبح زنگ خانه آنها را زده بودند که خبر دهند که مجیدرضا را اعدام کرده‌اند و برای دفن تحویل گورستان “بهشت رضا” داده‌اند. زمانی‌که مادر مجیدرضا خود را به گورستان رسانده بود دیده بود که در حال خاک کردن جگرگوشه او، جوان ۲۳ ساله‌ای که در یک میوه‌فروشی کار می‌کرد، هستند.

چند لحظه پیش فیلم کوتاهی از اعدام او را دیدم که “در ملاء عام” در مراسم وحشتناکی به همراه سر دادن بانگ “الله اکبر” اجرا می‌شد. با دیدن این تلاش رژیم بیش از پیش باور آوردم که توده‌های ما انتقام خون او و دیگر قربانیان ۴۳ سال حاکمیت این سگان زنجیری سرمایه را خواهند گرفت و بر سر این جانیان همان خواهد رفت که بر سر سلف آنان رفت. اینان در تمامی مدت حکومت خود همان را کرده‌اند که آنان کردند؛ تفاوت در ابعاد جنایت، و نه در خود جنایت، است.

مجیدرضا در روز ۲۸ آبان دستگیر شد و تنها ۲۳ روز بعد با دستور مستقیم علی خامنه‌ای، ولی وقیح حکومت و دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی، اعدام شد. 

در تصویری که ایادی رژیم از مجیدرضا رهنورد پس از دستگیری منتشر کرده‌اند، دست او شکسته است و مشخص است که او را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده‌اند. شکی نیست که از مجیدرضا نیز مانند بسیاری دیگر زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی، اعتراف اجباری گرفته‌اند.

جانیان در حال کشتن هستند و تصور می کنند که با دست زدن به اعدام‌های وسیع، فاجعه سال ۱۳۶۰ را تکرار کرده و به همان نتیجه‌ای خواهند رسید که در آن زمان رسیدند. اما زهی خیال باطل! توده‌های ما امروز با قاطعیت هر چه بیشتری می‌دانند که می‌بایست قهر ضدانقلابی را با قهر انقلابی پاسخ داد و در این جهت قدم برمی‌دارند.

درود بر توده‌های انقلابی و مبارزات آزادی‌بخش خلق‌های ایران!
گرامی باد یاد تمامی به خاک و خون کشیده‌شدگان توده‌ها!
سرنگون باد جمهوری اسلامی، اربابان و ایادی آن!

نادر ثانی
دوشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف