تورنتو: گزارشی از تظاهرات علیه مضحکه حکومتی “عاشورا”


روز پنج شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ با فراخوان فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران و برخی دیگر از نیروهای سیاسی، گروهی از ایرانیان آزاده و مبارز در محل پلازای ایرانیان در تورنتو جمع شدند تا علیه مضحکه‌ی عاشورای جمهوری اسلامی که هر ساله توسط مقامات و مزدوران حکومت در این شهر به راه می افتد، اعتراض کرده و با افشای جنایات جمهوری اسلامی علیه کارگران و خلق‌های تحت ستم ایران صدای حق خواهانه مردم ایران علیه این رژیم وابسته به امپریالیسم و دزد و فاسد را به گوش افکار عمومی برسانند.

تظاهرات از ساعت ۹ صبح  آغاز شد و شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای مختلف به زبان انگلیسی و فارسی از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “عاشورا، مضحکه ارتجاع، ملغی باید گردد” و…  به افشاگری علیه رژیم و دار و دسته های سینه زنی و اهداف ارتجاعی کارنوالی که آنها برای تحمیق و فریب افکار عمومی به راه انداخته بودند، پرداختند.

تظاهر کنندگان همچنین با توجه به رویدادهای دردناکی که در اثر سیاست امپریالیسم آمریکا و متحدینش با روی کار آوردن نوکران “طالب”‌شان در افغانستان در جریان است، شعارهای دیگری به زبان فارسی و انگلیسی در حمایت از مردم افغانستان و علیه بنیاد گرایی اسلامی و دار و دسته های مزدور اسلامی سر می‌دادند و از جمله فریاد می‌زدند” مرگ بر طالبان، چه در کابل ، چه در تهران”.

این ششمین سالی‌ست که به همت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در کانادا مضحکه عاشورای حکومت به صحنه اعتراض علیه این رژیم تبدیل شده و به رسوایی هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و مزدوران رسمی و غیر رسمی‌اش در افکار عمومی مردم این شهر منجر می‌گردد. در نتیجه سازمان‌دهندگان این کارنوال حکومتی امسال از ترس برخورد با نیروهای مبارز و مخالف و ایرانیان آزاده مسیر همیشگی خود را تغییر داده و حتی در محلی که هر سال در آن تجمع کرده و به پخش “نذری” می‌پرداختند نیز جمع نشدند که این امر یک پیروزی برای نیروهای مبارز بود؛ چرا که دار و دسته‌های سینه زنی با گذشتن از مسیر خیابان‌های فرعی به جای تجمع و تبلیغ در محل همیشگی مجبور شدند سرانجام در اطراف یک کلیسا تجمع کرده و در سکوت متفرق شوند.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
مرگ بر ارتجاع در هر شکل و شمایلش!
زنده باد انقلاب! پیروز باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در کانادا
۲۰ آگوست ۲۰۲۱

گزارش با فرمت پی دی اف