تهاجم جنایتکارانه اسرائیل به خلق فلسطین در نوار غزه محکوم است!