تسلیت!

مطلع شدیم که خانم افسانه راجی خواهر رفقای شهید فرزین و فرشید راجی اخیرا درگذشته است.
“پیام فدایی” درگذشت افسانه راجی را به بازماندگان و عزیزان او تسلیت می‌گوید.

تسلیت با فرمت پی دی اف