بهار کارگران و خلق‌های تحت ستم خجسته باد!

در آستانه نوروز و سالی جدید، 

همراه با نوای واپسین نفس‌های زمستان سرد،

 مقدم گرم بهار سبزفام و حیات بخش را گرامی داریم؛

و با تشدید نبرد و امید به

 پایان برودت و انجماد حاکم بر 

حیات گرسنگان و محرومان، بکوشیم

 آغازگر روزی نو باشیم!

پاس داریم خاطره لاله‌های سرخ 

روییده در فلات ملتهب میهنمان را 

 که امسال نیز در کارخانه و مزرعه،

 در کوچه و خیابان و در سیاهچال‌ها 

و در پای چوبه‌های دار با اهریمن درآویختند

 و فریاد مرگ و نابودی محتوم 

پاسداران استثمار و سیاهی را سر دادند…

ما لاله های سرخ بهاریم، 

بی هیچ آه و دریغ و افسوس

          از لابلای انجماد و مرگ

بر نکبت تو می‌روییم 

می‌شوریم و جنگلی از باروت می‌شویم، 

       بر انبان ظلم 

آتشفشانی در انتظار جرقه و انفجار

                    در انتظار بهار…!  

چریک‌های فدایی خلق ایران
اسفند ۱۴۰۰

متن کامل با فرمت پی دی اف