برگزاری مراسم روزجهانی کارگر در آمستردام هلند!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز دوشنبه اول ماه مه ۲۰۲۳، به روال سال‌های اخیر، راهپیمایی و مراسم روزجهانی کارگر در آمستردام هلند با سازماندهی اتحادیه‌های کارگری این کشور و منجمله اتحادیه “اف.ان.ف، FNV”  برگزار شد و چند هزار نفر از کارگران و افراد و نیروهای انقلابی و کارگری، فعالین چپ و سوسیالیست و کمونیست‌ها و مبارزین سایر کشورها که در هلند مقیم هستند در آن شرکت کردند. با توجه به بحران اقتصادی گریبانگیر جهان سرمایه‌داری که هلند نیز از آن مستثنی نیست، کارگران هلندی با خواست‌ها و مطالبات مشخص نظیر افزایش حقوق و دستمزد و سایر مطالبات صنفی خویش در این تظاهرات شرکت کرده بودند. در ساعت ۳ بعدازظهر، جمعیت نخست در George Gerschwinplein تجمع کرده و سپس با پرچم‌ها و بنرها و شعارهای خود در بزرگداشت روزجهانی کارگر و در حمایت از مبارزات کارگران و اعتصابات فزاینده کارگری به راهپیمایی پرداخته و به طرف پارک Martin luther Kingpark رهسپار شدند. در محل تجمع نهایی در پارک یک پودیوم بزرگ برای سخنرانان بر پا شده بود که در آن چند سخنرانی صورت گرفت. در صحبت‌های سخنرانان از جمله به واقعیت نظام سرمایه‌داری حاکم و سودهای عظیم سرمایه‌داران در سال‌های اخیر و وضعیت وخیم شونده طبقه کارگر اشاره شد و سپس مصاحبه‌های کوتاهی با نمایندگان کارگران اعتصابی و بخش‌های خدماتی در مورد مطالبات آنها صورت گرفت. در این صحبت‌ها بر خواست‌های اساسی کارگران و کارمندان یعنی خواست اضافه حقوق متناسب با نرخ تورم و گرانی و همچنین بهبود شرایط کار کارگران و توقف تبعیض تاکید می‌شد. 

در طول مراسم شعارهایی نیز به زبان‌های هلندی و انگلیسی سر داده شد. از جمله “زنده باد اول ماه”، “می‌ایستیم، حقمان را می‌گیریم”، “زندگی بهتر حق ماست” و … بودند.

کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند که فعالین چریک‌های فدایی خلق در این کشور بخشی از آن هستند با صدور فراخوانی از تمام نیروهای مبارز و کمونیست خواسته بود که برای بزرگداشت هر چه با شکوه‌تر این مراسم در آن شرکت کنند. 

رفقای “کمیته حمایت”، پرچم‌ها و بنرهای خود از جمله بنر “روزجهانی کارگر باید تعطیل اعلام شود”، “مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی”، “پیروزباد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و … را در محل ورودی پارک نصب کرده بودند. همچنین عکس‌های جانباختگان جنبش‌های چند سال اخیر نیز در محل استقرار رفقا نصب شده بود. جمعیت زیادی در طول مدت مراسم در پارک از این محل و بنرها و شعارهای مستقر در آن دیدار کردند؛ استقبال خوبی از بنرها و پرچم‌ها صورت گرفت و رفقا فرصت یافتند تا در رابطه با شرایط ایران و جنبش طبقه کارگر به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ دهند و از شرایط وخیم کار و معاش طبقه کارگر ایران تحت حاکمیت سیاه رژیم جمهوری اسلامی و وضعیت زندانیان سیاسی با مراجعه‌کنندگان صحبت کنند. شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی نیز سرداده شد. برخی از نیروهای چپ و مبارز ایرانی و افراد و فعالین سیاسی مستقل نیز در این تظاهرات و مراسم شرکت داشتند.

تعداد زیادی اطلاعیه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران به زبان‌های انگلیسی و هلندی پخش شد. همچنین تعدادی از اطلاعیه‌های چریک‌های فدایی خلق در مورد روز جهانی کارگر نیز در محل پارک توزیع شد. 

مراسم داخل پارک از ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر آغاز و تا ساعت ۷ بعدازظهر به طول انجامید. 

مراسم روزجهانی کارگر در هلند، یکی از مراسم‌های موفق برای بزرگداشت مبارزات طبقه کارگر در سراسر جهان امپریالیستی بود.  

زنده باد روز جهانی کارگر، سمبل همبستگی بین المللی کارگران در سراسر جهان!
نابود باد رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۳ می ۲۰۲۳