اسناد سخن می‌گویند:

  نگاهی به مواضع ضد انقلابی سازمان «اکثریت» و «حزب توده» در حمايت از جمهوری اسلامی… 


اسناد زیر که از میان نشریات خود جریانات سیاسی فوق الذکر انتخاب شده اند مربوط به دورانی است که اکثریتی ها و توده ای ها علاوه بر پشتیبانی از جمهوری اسلامی در امر سرکوب توده ها و توجیه خونریزی های این رژیم عملا نیز در آن سرکوب ها شرکت داشتند.  توده ای ها برای تحقق «وحدت استراتژیک» خود با جمهوری اسلامی از جان مایه می گذاشتند!! و اکثریتی ها از هیچ کمکی برای پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دریغ نمی ورزیدند.
با تشکر از رفقائی که این اسناد را تهیه و در اختیار ما گذاشتند و همچنین با سپاس از یارانی که این اسناد را برای درج در سایت آماده نمودند. 

چريکهای فدائی خلق ایران – ارديبهشت ۱۳۸۶