اسناد خیانت اکثریت و حزب توده

  نگاهی به مواضع ضد انقلابی سازمان «اکثریت» و «حزب توده»

در حمايت از جمهوری اسلامی… 

اسناد زیر که از میان نشریات خود جریانات سیاسی فوق‌الذکر انتخاب شده‌اند مربوط به دورانی است که اکثریتی‌ها و توده‌ای‌ها علاوه بر پشتیبانی از جمهوری اسلامی در امر سرکوب توده‌ها و توجیه خونریزی‌های این رژیم عملا نیز در آن سرکوب‌ها شرکت داشتند. توده‌ای‌ها برای تحقق «وحدت استراتژیک» خود با جمهوری اسلامی از جان مایه می‌گذاشتند!! و اکثریتی‌ها از هیچ کمکی برای پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دریغ نمی‌ورزیدند.

با تشکر از رفقائی که این اسناد را تهیه و در اختیار ما گذاشتند و همچنین با سپاس از یارانی که این اسناد را برای درج در سایت آماده نمودند. 

چريکهای فدائی خلق ایران – ارديبهشت ۱۳۸۶