استکهلم: گزارش تظاهرات حمایت از مردم خوزستان!

گزارش تظاهرات حمایت از مردم خوزستان با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۰ (۲۴ یولی ۲۰۲۱) تظاهراتی در میدان “مدبوریاپلاتزن” استکهلم در سوئد برای دفاع از مبارزات مردم خوزستان و مطالبات کارگران اعتصابی ایران به دعوت “شورای حمایت از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران” برگزار شد که حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای چپ و کمونیست شهر استکهلم در آن شرکت داشتند.

در جریان این تظاهرات شعارهای زیادی به زبان‌های سوئدی و فارسی علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از کارگران ایران و جنبش خلق عرب در خوزستان از جمله: “مرگ بر رژیم تروریست جمهوری اسلامی”، “اتحاد اتحاد علیه سرمایه دار”، “زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم”، “اتحاد با مبارزات مردم برای آزادی” و “سرنگون باد جمهوری اسلامی” سرداده شد.

همچنین نمایندگان احزاب و نیروهای شرکت‌کننده سخنرانی‌هایی در دفاع از مبارزات کارگران و توده‌های تحت ستم در خوزستان انجام دادند. سخنرانها با درود به کارگران دلیر و تقدیر از مبارزات طبقه کارگر و خلق ستمدیده عرب، بر ضرورت “سازماندهی مبارزات کارگران” تاکید کرده و مطرح کردند که مردم خوزستان نه تنها آب، بلکه مرگ رژیم تبهکار جمهوری اسلامی را می‌خواهند. در یکی دیگر از سخنرانی‌ها مطرح شد که گردانندگان نظام سرمایه‌داری حاکم بر کشور ما به قتل مردم و انواع جنایات دست می‌زنند و سخنران با اشاره به درجه بالایی از نفرت طبقاتی و خشم مبارزاتی در جنبش توده‌ها تاکید کرد که ما یک جنبشیم، ما یک فریادیم و هیچ راهی در مقابل جنبش مردمی جز عمل انقلابی وجود ندارد! برخی دیگر از سخنرانان سیاستهای ناسیونالیستی کور دار و دسته هایی که در صدد بهره‌برداری از مبارزات برحق توده‌ها هستند را نیز نقد کردند.

رفیق نادر ثانی نیز به نمایندگی از ما یکی از سخنرانان در این تظاهرات بود که در جریان سخنان خویش به زبان سوئدی مطرح کرد که با وجود تظاهرات و سرکوبها در ایران رسانه‌های سوئد هیچ خبری از مبارزات گسترده مردمی در ایران را منعکس نکرده‌اند. او همچنین برای اطلاع سوئدی‌ها اشاره کرد که خوزستان یک منطقه وسیع با رودخانه‌های بزرگ و پر آب و یکی از ثروتمندترین مناطق نفت خیز در ایران می‌باشد و کمبود آب در این خطه تنها مربوط به طبیعت نیست بلکه عامل اصلی مصایب کنونی رژیم جمهوری اسلامی‌ست که با سودجویی‌های خویش این شرایط فاجعه‌بار را برای مردم ما به وجود آورده است و جنبشی که با مطالبه آب توسط مردم تشنه خوزستان شروع شده، در تداوم خود منجربه خواسته‌های اساسی مردم یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی شده است. رفیق در بخش دیگری از سخنان خویش بر سیاست رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی و شخص رهبر این حکومت یعنی خامنه‌ای تاکید کرد که گفته در صورت نیاز حکومتش به خشونت بیشتری برای سرکوب خواستهای دمکراتیک مردم به پا خاسته، متوسل خواهد شد. در جریان سخنرانی‌ها و شعارها یک جوان سوئدی حاضر در محل تظاهرات فریاد زد “ما به شما افتخار می‌کنیم!”

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد یکی از فراخوان‌دهندگان این حرکت مبارزاتی بودند که با بنر و آرم سازمان در این حرکت به همراه سایر نیروهای سیاسی شرکت کردند. تعدادی از شهروندان سوئدی برای حمایت و اظهار همبستگی با مردم ایران در تظاهرات حضور یافتند و از جمله یک دختر روزنامه‌نگار با گرفتن فیلم و عکس از بنر سازمان گزارش کوتاهی از تظاهرات و عکس و فیلمهای خود را برای پخش در شبکه‌های اجتماعی فرستاد. رفقا همچنین به سوالات حاضرین در مورد نظر چریک‌های فدایی خلق ایران درباره رویدادهای جاری در کشور و مسائل مختلف به ویژه در مورد مبارزات مردم و راه اصلی مبارزه برای سرنگونی رژیم پاسخ می‌دادند. تعدادی از نشریات و اعلامیه‌های سازمان در این حرکت در بین جمعیت توزیع شد. این تظاهرات از ساعت ۱۲ ظهر آغاز و در ساعت ۲ بعدازظهر با پایان رسید.

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی با همه دار و دسته هایش!
زنده باد مبارزات کارگران و خلقهای تحت ستم برای آزادی!
زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی‌ست!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد، استکهلم
یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ (۲۵ یولی ۲۰۲۱)