استکهلم: گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش گرسنگان در ایران!

روز شنبه ۲۱ ماه مه تظاهراتی به حمایت از خیزش کارگران و تهی‌دستان و در اعتراض به گرانی نان و … و سرکوب اعتراضات مردمی اخیر برگزار شد. این تظاهرات به دعوت تعدادی از نیروهای چپ از جمله “شورای دفاع از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم در استکهلم” و فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد صورت گرفت. در این حرکت مبارزاتی که از ساعت ۳ بعدازظهر در “مینت توریت” استکهلم آغاز شد حدود ۱۵۰ تن از نیروهای چپ کمونیست و آزادی‌خواه و فعالین سیاسی مبارز شرکت کردند. در طول این گردهمایی شعارهای زیادی به زبان‌های سوئدی و فارسی در محکومیت جمهوری اسلامی و حمایت از خیزش کارگران و زحمت‌کشان ایران برای نان و آزادی سرداده شد؛ از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم”، “سفارت جمهوری اسلامی تعطیل باید گردد” و … 

در طول  حرکت سخنرانی‌های مختلفی نیز صورت گرفت. از جمله یکی از فعالین سیاسی وابسته به حزب چپ سوئد در سخنان خویش در باره چرایی مخالفت با عضویت در ناتو صحبت کرد. وی همچنین به مقایسه ای بین سیاست خصوصی سازی در ایران و سوئد پرداخت و  بر ماهیت ضد مردمی و غارت‌گرانه شرکت‌های واسطه و پیمانکار تاکید کرد و اضافه نمود که گسترش خصوصی سازی با تقویت این شرکت‌های استثمارگر بیانگر سیاست غالب نظام سرمایه داری است. سخنران بعدی درباره همبستگی کارگران، معلمان و خیزش اخیر گرسنگان که در آینده ابعاد هر چه وسیع‌تری خواهد یافت  صحبت کرد و تاکید کرد که باید به سازمان دادن قدرت طبقه کارگر فکر کرد. یکی دیگر از سخنرانان از شدت فقر و فلاکت توده‌ها و سرکوب‌های خونین زحمت‌کشان توسط رژیم سخن گفت. سخنران بعدی با توجه به جریان مبارزات رشد یابنده توده ای در باره پتانسیل انقلابی که در جریان است و نشانگر پایان عمر رژیم می‌باشد و عطش توده‌ها برای سرنگونی صحبت نمود و بر ضرورت گسترش مبارزات جاری و به ویژه اهمیت مبارزه هم‌زمان با لیبرال‌ها و سلطنت‌طلبان و تمامی دشمنان طبقه کارگر تاکید کرد. 

در جریان این حرکت رفیق نادر ثانی از فعالین چریک‌های فدایی خلق به زبان سوئدی سخنرانی کرد. وی با مقایسه قحطی گرسنگی ۱۹۱۷ در سوئد با ایران از لزوم انقلاب برای در هم شکستن نظام استثمارگرانه حاکم به مثابه عامل گرسنگی و فقر و سرکوب توده‌ها سخن گفت. رفیق نادر در جریان صحبت‌هایش با ارائه فاکت‌های متعدد در باره تجلیات فاجعه بار ۴۳ حکومت شکنجه و فشار اقتصادی مرگبار بر کارگران و زحمت‌کشان صحبت کرد و عنوان کرد که جنایاتی نظیر کشتار سراسری مبارزین در دهه ۶۰ و قتل عام سال ۶۷ بیانگر یک قانونبندی حاکم بر جامعه تحت سلطه ما یعنی سلطه دیکتاتوری مطلق می‌باشند. سخنران سپس مطرح کرد که از آنجا که نفس وجود اتحادیه‌ها و جریان‌های سیاسی مستقل در جامعه ایران ممنوع است تنها راه باقیمانده برای کارگران و مردم به جان آمده اقدام مستقیم و  آمدن به خیابان‌ها و اعتراض به منظور برآورده شدن تغییرات رادیکال در مناسبات استثمارگرانه جاری‌ست. رفیق سخنران یادآوری کرد که ۱۰۵ سال پیش سوئد در معرض یک انقلاب اجتماعی بود و امروز شرایط ظالمانه حاکم بر مردم در ایران فریادگر ضرورت انقلاب است. وی اضافه کرد کاسه صبر کارگران و محرومین به سر رسیده و مردم تحمل شرایط فاجعه بار کنونی را ندارند. او تاکید کرد که مردم آگاه ایران امروز بیش از هر مقطع دیگری می‌دانند که رژیم جمهوری اسلامی که برای تحقق سیاست‌ها و خواسته‌های امپریالیست‌ها روی کار آمده نمی تواند به هیچ اصلاح و رفرمی در وضع غیر قابل تحمل کنونی دست بزند و تنها حربه اش استفاده از خشونت و قهر ضد انقلابی‌ست. بنابراین هیچ راهی در جلوی توده‌های تحت ستم به جز پاسخ به خشونت عریان رژیم با توسل به قهر انقلابی وجود ندارد.

در این تظاهرات فعالین سازمان بنرها و آرم سازمان را به نمایش درآورده و  عکس‌هایی از جانباختگان مبارزات مردمی اخیر را در محل قرار داده بودند. نشریات سازمان نظیر پیام فدایی و اعلامیه‌هایی از جمله اعلامیه در مورد مبارزات اخیر و دادگاه حمید نوری در میان جمعیت پخش شد. همچنین اطلاعیه آگاه‌گرانه‌ای به زبان سوئدی در باره شرایط مبارزات مردم ایران به تعداد زیاد در بین مردم پخش شد. این تظاهرات در ساعت چهار و نیم بعد ازظهر پایان یافت .

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد
۲۲ ماه می ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف