استکهلم: گزارشی از تجمع اعتراضی شنبه 17 فوریه!

متن کامل با فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۸ بهمن ماه برابر با ۱۷ فوریه نیروهای کمونیست و آزادیخواه در سرگل توری (Sergels torg, sol torget) یک آکسیون مبارزاتی علیه موج جدید اعدام‌های رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی بر پا کردند. این آکسیون به دعوت شورای استکهلم برگزار شد که فعالین  چریکهای فدایی خلق ایران فعالانه در آن شرکت داشتند. 

برخی از شرکت‌کنندگان با حمل عکس‌هایی از زندانیان سیاسی و شعارهایی چون “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “نه به شاه، نه به ملا، کار رفاه  آزادی”، که به گردن آویزان کرده بودند، علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. در طول این حرکت اعتراضی همچنین شعارهایی نظیر: “مرگ بر رژیم زن ستیز”، “نابود باد رژیم تروریست ایران”، “اعدام‌ها باید متوقف شوند” نیز از سوی شرکت‌کنندگان سر داده شد. در ضمن سرودهای انقلابی نیز پخش می‌شد. در این حرکت سخنرانی‌هایی نیز شد که برای نمونه رفیقی با مطرح کردن جنایات هولناک صهیونیست‌ها در غزه از ضرورت  همبستگی با خلق فلسطین گفت و از رژیم ددمنش جمهوری اسلامی که با موج عظیم اعدام‌ها سعی در ایجاد هرچه بیشتر رعب و وحشت در جامعه دارد، صحبت کرد. او در ادامه اشاره کرد که در حال حاضر ۲۰۰۰ نفر در زیر اعدام هستند بنابراین ضروری است که با قدرت هرچه تمام علیه اعدام‌ها و سرنگونی رژیم تبهکار وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به‌پاخاست و برای سرنگونی این رژیم و گذاردن یک نقطه پایان بر جنایاتش جنگید.

در طی این حرکت فعالین چریکهای فدایی خلق ایران محل حرکت را با بنرها وپرچم‌های خود تزئین نموده و مبادرت به توزیع نشریات سازمان نمودند. بازدیدکنندگان از این حرکت از بنرها و پرچم‌ها عکس و فیلم می‌گرفتند. در این میان چند جوان افغانستانی که جهت پرس و جو از حرکت به آنجا آمده بودند، به صحبت با رفقا پرداختند. آنها با ذکر اینکه از مادران و پدران خود در مورد ستم‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران زیاد شنیده‌اند، معتقد بودند که نیروهای مبارز در مبارزه علیه رژیم‌های دیکتاتور باید با هم متحد شوند. یک دختر افغان گفت ما قبلا فکر می‌کردیم که مبارزه زن‌ها در ایران فقط برای حجاب می‌باشد اما بعدا متوجه شدیم که جنگ زنان همچون بقیه مردم ایران برای مبارزه با بیکاری و فقر و گرسنگی است.  وقتی که ما از شرایط ایران برای آنها صحبت کردیم، این جوانان می‌گفتند ما اطلاع نداشتیم که این‌همه شکنجه، اعدام و خودکشی در ایران و این همه جنایت در ایران رخ داده است. به این جوانان نسخه‌هایی از پیام فدایی و ماهنامه کارگری داده شد تا خودشان بتوانند به سایت‌های سازمان سر بزنند. آنها نیز متقابلا آرزوی پیروزی برای توده‌های رنجدیده ایران کردند. 

این آکسیون مبارزاتی درشرایطی سازمان داده شده بود که نیروهای طرفدار خلق فلسطین تظاهرات بزرگی در نزدیکی محل آکسیون داشتند. به همین دلیل هم برخی از رفقای ما جهت اعلام همبستگی با خلق فلسطین و ابراز نفرت از نسل‌کشی صهیونیست‌ها به تظاهرات آنها پیوستند و پس از پایان آن حرکت بار دیگر به محل آکسیون آمدند. با توجه به تعداد بازدیدکنندگان از این آکسیون حرکت موفقی بود.

زندان، شکنجه، اعدام نابود باید گردد!
مرگ بر رژیم وابسته به مپریالیسم جمهوری اسلامی!

سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۱۸ فوریه ۲۰۲۴