استکهلم: برگزاری 3 روز چادر اطلاع رسانی به مناسبت 8 مارس

متن کامل با فرمت پی دی اف

در روزهای چهارشنبه یکم، پنج شنبه دوم و جمعه سوم مارس به دعوت “شورای استکهلم” همراه با آزادیخواهان سوسیالیست و فعالان چپ و کمونیست در استقبال زوز جهانی زن یک چادر اطلاعاتی در “سول توریت” بالای میدان سرگل برپا شد. در این سه روز هر روزه از ساعت سه و نیم بعدازظهر تا ساعت پنج بعدازظهر تعداد زیادی از آزادیخواهان و چپ ها و کمونیست ها دست به تجمع و تظاهرات می زدند و به اطلاع رسانی درباره انقلاب مردم ایران و همچنین مبارزات زنان تحت ستم ایران می پرداختند.

برگزارکنندگان این حرکت در هر سه روز با پخش ترانه و سرودهای انقلابی فضای پرشور مبارزاتی ایجاد کرده بودند. نوازنده ای به نام “آلبرت” موسیقی مترقی می نواخت و تعدادی از مبارزین سوئدی و ایرانی با سخنرانی های خود به تشریح شرایط سوئد و شرایط زندگی و مبارزه زنان ایرانی پرداختند. در تمام این مدت شعار “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” از سوی تظاهرکنندگان فریاد زده می شد.

در این سه روز تعداد زیادی از چادر بازدید کرده و در مورد اهداف حرکت و اوضاع زندگی و مبارزه زنان در ایران به بحث پرداختند. یک زن عراقی که شنیده بود دژخیمان جمهوری اسلامی در زندان ها به زندانیان تجاوز می کنند با اظهار تاسف از این جنایت در زندان های ایران، رژیم ایران را رژیمی مذهبی و قرون وسطایی و مورد انزجار جهانی خواند. مرد جوانی معتقد بود سلطنت یعنی سلطه فاشیسم یعنی کشتار عظیم ستمدیدگان و رفیق بلوچی با اشاره به اوضاع جاری در بلوچستان و ستم طبقاتی گسترده ای که بر زحمتکشان بلوچ اعمال می شود معتقد بود که مسئله بلوچستان باید ریشه ای بررسی و حل شود. یکی از بازدید کنندگان از چادر اطلاعاتی که خانمی مسن بود می گفت چون سلطنت طلبان تنها برای رسیدگی به سرمایه های خود به ایران می روند از فقر و بدبختی مردم بی اطلاع اند او تاکید می کرد که آنها تنها نگران سرمایه های خود هستند. چند جوان سوریه ای و سوئدی که از کشتار جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی جاری مطلع بودند ضمن حمایت از مبارزات مردم ایران، این جنایات را بسیار وحشتناک می دانستند که باید با انقلاب پاسخ داده شود.

فعالین چریکهای فدایی خلق با بنرها و نشریات و اعلامیه های خود در این حرکت شرکت فعال داشتند. تعدادی از رهگذرها از بنرهای ما عکس و فیلم می گرفتند. بخصوص برخی از جوان ها که آرم چریک ها را برداشته و با شوق می گفتند ما کمونیست هستیم!

این حرکت مبارزاتی که با استقبال قابل توجهی روبرو شد سرانجام در روز جمعه سوم مارس در ساعت 5 بعدازظهر به پایان رسید.

جمهوری اسلامی دشمن زحمت‌کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم


15 اسفند ۱۴۰۱ برابر با 6 مارس ۲۰۲۳