آمستردام هلند: گزارشی از آکسیون علیه اعدام های اخیر

متن کامل با فرمت پی دی اف

در ادامه آکسیون های اعتراضی و افشاگرانه ای که علیه جمهوری اسلامی در هلند برگزار می شود، روز شنبه 13 می 2023، “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران” در هلند که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند یک حرکت اعتراضی علیه موج اعدام های اخیر در ایران برگزار کرد. این آکسیون علیه اعدام های وحشیانه اخیر در ایران بویژه علیه اعدام هم میهنان بلوچ و عرب و ترک و … برگزار می شد که در جنبش انقلابی اخیر برای سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به همراه سایر خلق های تحت ستم ایران شجاعانه به پا خاسته اند.

مراسم از ساعت حدود 2 بعد از ظهر در میدان دام آمستردام شروع شد. رفقا با تهیه اطلاعیه هایی در توضیح شرایط موجود تحت حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی به زبان های فارسی و انگلیسی و هلندی به افشاگری علیه این رژیم در افکار عمومی و همچنین محکوم کردن موج اعدام های تبهکارانه اخیر این حکومت دار و شکنجه پرداختند. این اطلاعیه ها در میان جمعیت پخش می شد.

در جریان آکسیون شعارهای زیادی به زبان های فارسی و هلندی سرداده شد که توجه عابران را به این آکسیون و شعارها و اهداف برگزار کنندگان آکسیون در دفاع از مبارزات مردم ایران و در محکومیت اعدام ها و همچنین خواست آزادی زندانیان سیاسی جلب می کرد. ” جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی، کارگر زندانی، دانشجوی زندانی، زنان زندانی، آزاد باید گردند”، “جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد” و … از جمله این شعارها بودند. پخش سرودهای انقلابی در طول حرکت توجه بسیاری را برمی انگیخت. بنرهای بزرگی حاوی تصاویر جانباختگان جنبش های انقلابی سال های اخیر منجمله جانباختگان خیزش های سال های 96 و 98 و 1401 نیز در آکسیون به معرض نمایش درآمده بود.

همچنین در طول حرکت سخنرانی هایی در دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران بویژه کارگران و زحمتکشان صورت گرفت و بر ضرورت دفاع افکار عمومی آزادیخواه و وجدان های بیدار از مبارزات مردم ایران و محکومیت اعدام های رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی تاکید شد.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با بنرها و آرم سازمان فعالانه در این حرکت شرکت داشتند و در میز کتاب برپا شده در حاشیه حرکت به سوالات و صحبت های مراجعین پاسخ می دادند.

نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!

زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

14 می 2023