آمستردام: در همبستگی با مبارزات مردم خوزستان و کارگران اعتصابی!


فراخوان در همبستگی با مبارزات مردم خوزستان و کارگران اعتصابی با فرمت پی دی اف

ایرانیان آزادی‌خواه!
نزدیک به ده روز است که خلق تحت ستم عرب به همراه دیگر توده‌های رنجدیده خوزستان که از شرایط زندگی فلاکت‌باری که نظم ظالمانه سرمایه داری حاکم برایشان شکل داده و بحران بی آبی جانشان به لب رسیده بپاخاسته‌اند و با جسارت و تهوری ستودنی به مقابله با مزدوران مسلح جمهوری اسلامی پرداخته و آن‌ها را به ستوه آورده‌اند. خیزش مردم خوزستان در شرایطی شکل گرفته و ادامه یافته و با حمایت و همبستگی مردم در مناطق دیگر کشور مواجه گشته که هزاران کارگر پیمانی شرکت‌های نفت و پتروشیمی و گاز برای بدیهی ترین خواست‌های خود مدتهاست که در اعتصاب به‌سر می برند. پاسخ جمهوری اسلامی، این سگ نگهبان نظام سرمایه داری وابسته حاکم، همچون همیشه گسیل نیروهای سرکوب و برخورد سرکوب‌گرانه با کارگران و توده‌های ستمدیده بوده است.

در اعتراض به این سرکوب‌های وحشیانه و در حمایت از مبارزات کارگران و ستمدیدگان خوزستان، از سوی کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران – هلند که فعالین چریک‌های فدایی خلق بخشی از آن می باشند آکسیون اعتراضی‌ای در میدان دام آمستردام سازمان داده شده است. شما را به حمایت از این حرکت فرا می خوانیم.

زمان: روز شنبه ۳۱ جولای (۹ مرداد ۱۴۰۰) از ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر
مکان: میدان دام آمستردام هلند

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۲ مرداد ۱۴۰۰، برابر با ۲۴ جولای ۲۰۲۱