آرشیو مقالات

فراخوان به تحصن و اعتصاب غذا

تداوم جنايات رژيم در آذربايجان برعليه خلق ترک!

کشتار خلق ترک محکوم است!

پيرامون اعتراضات حقطلبانه تودهای اخير در آذربايجان!

تظاهرات اول ماه مه در لندن انگلستان

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

فراخوان به تظاهرات در لندن-انگلستان

علیه موج جدید سرکوب و اعدام به پا خیزیم!

تظاهرات ایستاده به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن!

روز زن در پیوند با مبارزات طبقه کارگر و سوسیالیسم مفهوم واقعی می یابد !

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن!

اعدام جنایتکارانه يک زندانی سياسی ديگر توسط جمهوری اسلامی!

پيام چريکهای فدايي خلق ايران بمناسبت سالروز رستاخيز سياهکل و قيام بهمن!

فراخوان به تظاهرات ایستاده در “روز جهانی حمایت از کارگران ایران”

تظاهرات ایستاده – متحدا علیه سرکوب ددمنشانه کارگران دلیر شرکت واحد به پا خیزیم!

از مبارزات عادلانه کارگران شرکت واحد حمایت کنیم!

سرکوب وحشيانه کارگران شرکت واحد محکوم است!

در گرامیداشت خاطره سرخ جانباختگان قتل عام سال 67 جلسه سخنرانی و بحث و گفتگو در پلتاک

ياد جانباختگان قتل عام سال ۶٧ را با تشديد مبارزه بر عليه جمهوری اسلامی پاس داريم!

مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

تظاهرات ایستاده

“انتخابات انتخابات” ریاست جمهوری را به فرصتی برای افشای هر چه بیشتر جنایات حکومت در افکار عمومی بدل سازیم!

در افشای خيمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی!

يورش چماقداران رژيم به کارگران شرکت واحد را محکوم می کنيم!

گرامی باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگر!

سرکوب خلق عرب را محکوم می کنیم!

جلسه سخنرانی سخنرانی در پالتاک – نکاتی درباره تاریخ سازمان چریکهای چریکهای فدایی خلق ایران (دومین گفتار)

چریکهای فدائی خلق ایران تکذیب می کنند!

جلسه سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک پیرامون اقدام اخیر تلویزیون آپادانا

هشدار به نیروهای انقلابی در مورد اقدام اخیر تلویزیون آپادانا!

پیرامون اقدام اخیر تلویزیون آپادانا!

یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67

تظاهرات ایستاده در اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67

بکوشیم تا رهرو آرمان های جانباختگان قتل عام سال 67 باشیم!

تظاهرات تظاهرات ایستاده ایستاده در حمایت از کارگران کارگران ایران

به یاد جاوید جانباختگان جانباختگان قتل عام سال 67! – مراسم سخنرانی در پالتاک

گرامی باد 18 تیر ماه، سالگرد جنبش دانشجویی سال 1378!

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر!

سال نو بر همه کارگران و زحمتکشان مبارک باد!

از شورش مردم بپاخاسته فریدون کنار حمایت کنیم!

تظاهرات ایستاده (در دفاع از مبارزات زنان بپاخاسته ایران و پشتیبانی از تظاهرات پردامنه کارگران و معلمین) 18 مارس 2004

از اعتصاب سراسری معلمان حمایت می کنیم!

در گرامیداشت 8 مارس، روز جهانی زن!

انتخابات فرمایشی و کشتار مردم!

دستگیری های گسترده ، به دنبال کشتار کارگران مبارز در شهر بابک و حومه!

کشتار کارگران شرکت “ذوب  مس” خاتون آباد محکوم است!

انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی را تحریم کنید!

حضور وسیع نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در بم!

فاجعه زلزله در شهرستان بم!

گسترش ناامنی تحت حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی!

جايزه صلح نوبل در خدمت تداوم خشونت در ايران – اشرف دهقانی

جایزه نوبل امسال در خدمت چه سیاستی است؟