آبان ادامه دارد!

در سالگرد قیام خونین گرسنگان برای «نان، کار و آزادی»، «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران در هلند» که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند، یک گردهمایی اعتراضی را سازمان داده است. با شعار «جمهوری اسلامی نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان نابود باید گردد!»، «زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد!» گرد هم آییم و پرچم خونین آرمان‌های جان‌باختگان این قیام مردمی و راه آن‌ها را زنده نگاه داریم! فریاد تمامی اسرای این خیزش عظیم که در زیر شکنجه و خطر اعدام در بدترین شرایط در سیاهچال‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند را به گوش افکار عمومی برسانیم!

زمان: ساعت ۱۴ تا ۱۶ شنبه ۵ دسامبر

مکان: آمستردام – میدان دام

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

۲ دسامبر ۲۰۲۰