حمایت از توده‌های بپاخاسته

متن کامل با فرمت پی دی اف توضیح: آنچه در زیر می آید ترجمه مقاله اخیر طارق علی نویسنده و...