جنگ پارتیزانی

 

نوشته ولادیمیر لنین

 

 

با مقدمه ای از رفیق اشرف دهقانی

‏(ژانویه 2020)‏

 

 

 

    HTM   

    PDF   

    HTM    دانلود: به فورمت اچ تی ام


    PDF    دانلود: به فورمت پی دی اف