یاد رفیق بهروز نوایی، دوست صمیمی زحمتکشان گرامی باد!

با تاسف در روزهای اخیر از خبر مرگ نابهنگام رفیق بهروز نوایی (کامران محجوب) مطلع شدیم. رفیق کامران، یک کمونیست مبارز و دوست وفادار و پیگیر زحمتکشان دنیا بود. رفیقی با روحیه انترناسیونالیستی والا که فعالیت های مبارزاتی اش مرز و ملیت نمی شناخت.

 او از نوجوانی و با امواج قیام ضد سلطنتی به مبارزه پیوست. با جدائی چریکهای فدایی خلق از سازمان فدایی که رهبريش به دست اپورتونيست ها افتاده بود ، وی فعالانه در جهت افشای اين جريان به فعالیت پرداخت و با هواداری از چریک های فدایی خلق فعالانه به تبلیغ نظرات آن ها از طریق توزیع خبرنامه در تهران مشغول شد. در خارج از کشور نیز رفیق کامران یکی از رفقای مبارزی بود که به رغم بیماری با تمام توانش پیگیرانه به وظایف کمونیستی خود یعنی افشای جنایات امپریالیسم، مبارزه با رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و دفاع از مبارزات رهایی بخش و ضد امپریالیستی کارگران و خلق های تحت ستم می پرداخت. وی يکی از دوستداران صديق چریکهای فدایی خلق بود و تلاش های صادقانه وی در تقویت نظر و عملکرد چریکهای فدایی خلق و تبلیغ و شناساندن مواضع سازمان در میان مبارزین سایر کشورها به خصوص نيرو های چپ در هندوستان و فيليپين و پخش و نشر تجارب مبارزاتی کمونیست های آن کشورها در میان فعالین سیاسی ایرانی، گوشه ای از روحیه مبارزاتی والای او را به نمایش می گذارد.

بدون شک فقدان رفیق کامران، تاثر عمیق تمامی مبارزینی را بر می انگیزد که که هم چون او مبارزی ضد امپرياليست بوده و در ايران برای سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی پیکار می کنند و شاهد تلاش های مبارزاتی و بدون ادعای این رفیق مبارز ، در تمام عرصه ها بودند.

چریک های فدایی خلق با گرامی داشت یاد رفیق کامران محجوب ، فقدان او را به بازماندگانش تسلیت می گویند.

فعالین چریک های فدایی خلق ایران - آمریکا

2 تیر 1394

24 جون 2015