تورنتو کانادا : آکسیون در اعتراض به نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی!

 

هم زمان با مضحکه انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در تورنتو ، از ساعت چهار بعد از ظهر روز جمعه ٢٦ فوریه ٢٠١٦ ، تظاهراتی را در افشای نمايش انتخاباتی جمهوری اسلامی در پلازای ایرانیان برگزار کردند که با استقبال هموطنان آگاه و عابرينی که برای خريد در پلازا حضور داشتند ، مواجه شد.

 

همان طور که در فراخوان و شعارهای برگزارکنندگان اين تظاهرات به درستی بيان شده بود، "انتخابات" در جمهوری اسلامی در شرايطی برگزار می گردد که اين رژيم فاقد هرگونه مشروعيت و حقانيتی نزد مردم محروم و کارگران زحمتکش و آگاه جامعه بوده و به همین دلیل ، تقلب همواره جز جدایی ناپذیر سیستم انتخاباتی دیکتاتوری حاکم بوده و می باشد. تمامی تجارب انتخاباتی جمهوری اسلامی نشان داده اند که در سیستم انتخاباتی این رژیم رای مردم ، تعیین کننده نتیجه انتخابات نمی باشد و از اين روست که به رغم تبلیغات حکومت ، نیروهای آگاه و مردمی همواره به اشکال مختلف ، نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده و در آن شرکت نمی کنند.

 

در نمایش انتخاباتی اخیر ، مقامات جمهوری اسلامی از رهبر منفور گرفته تا نیروهای سازشکار و وابسته به رژیم در پرتو تبلیغات وسیع رسانه های غرب و قدرت های امپریالیستی ، تلاش کرده اند تا با دمیدن در کالبد پوسیده گفتمان اصلاح طلبی و استفاده از ترفندهای دیگر، تعداد بیشتری از مردم را به پای صندوق های مارگیری خود بیاورند و نظام دیکتاتوری حاکم را در افکار عمومی دارای پایه مردمی و مشروعیت جلوه دهند. علاوه بر مقامات رسمی جمهوری اسلامی ، طیف گسترده ای از نیروهای وابسته به اصلاح طلبان حکومتی و هم چنین جریانات طیف تودهای - اکثریتی های خائن نيز مثل هميشه در اين رابطه هم به کمک اربابان شان آمدند و در تدارک نمایشات انتخاباتی و تبليغ برای داغ تر کردن تنور این انتخابات قلابی ، فعالانه به اشکال مختلف شرکت کردند.

 

رفقای حاضر در تظاهرات با پخش اطلاعیه های سازمان به توضیح این واقعیات و افشای سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی پرداخته و شعار می دادند: "رای ما سرنگونی، سرنگونی!" ، هم چنین شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی" به زبان های فارسی و انگلیسی مرتبا سرداده می شدند.

تظاهرات روز جمعه را می توان موفقيت ديگری در انجام بخشی از وظايفی دانست که پيش روی نیروهای مبارز و انقلابی در شرایط خارج کشور قرار دارد و این چیزی نیست جز رساندن صدای اعتراض میلیون ها کارگر و زحمتکش ايران عليه رژيم ضدخلقی جمهوری اسلامی در افکار عمومی و پژواک خواست اکثریت قاطع آحاد جامعه مبنی بر سرنگونی تمامیت این رژیم ضد خلقی و دار و دسته های درونیش!

 

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد !

 

فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در کانادا

دوشنبه اول ماه مارس 2016