گزارشی از آکسیون اعتراضی در نروژ در حمایت از خلق کُرد

 

در اعتراض به بگیر و ببند و سرکوب وحشیانه مردم آزادیخواه تُرک و کُرد ترکیه و بمباران مناطق مسکونی کُرد نشین در منطقه شمال عراق توسط رژیم وابسته و فاشیست حاکم بر کشور ترکیه ، امروز (7 آگوست 2015) حرکت گسترده اعتراضی در اسلو بر پا شد. جریانات سیاسی مختلف از ایران ، ترکیه ، عراق و نروژ در میدان راه آهن اسلو TRAFIK ANTEN تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم های خود در جهت محکوم نمودن اقدامات ددمنشانه دولت ترکیه به طرف ساختمان پارلمان اسلو به راهپیمایی پرداختند. برخی از شعارهایی که در این تظاهرات بر روی پلاکارد نوشته شده و توسط تظاهر کنندگان حمل می شد از این قبیل بودند: "مرگ بر فاشیسم" ، "دموکراسی برای ترکیه، آزادی برای کردستان" ، "از کشتار مردم توسط داعش جلوگیری کنید!"  همچنین گروهی از زنان ایزدی پلاکاردی را حمل می کردند که در آن تصویر یک زن چریک فلسطینی که سلاح در دست داشت نقش بسته بود و در زیر آن نوشته شده بود: "ما زنان میگوییم نابود باد فاشیسم و امپریالیسم!". این گروه هم چنین عکس ها و تصاویری از واقعه دردناک کشتار 32 تن از جوانان آزادیخواه و چپ در سوروچ ترکیه در دست داشتند. جمعیت نسبتا زیادی در این حرکت شرکت کرده بود و صفوف معترضین در مسیر راه پیمایی با استقبال مردم مواجه شد. تعدادی از جوانان نیز به صفوف آن ها پیوستند.در پایان راه پیمایی نمایندگان برخی جریانات به سخنرانی و محکوم نمودن سرکوب مردم و آزادی خواهان پرداختند.

 

فعالین چریک های فدایی خلق با انتشار فراخوانی ضمن محکوم کردن جنایات امپریالیسم و مزدورانش بر علیه نیروهای آزادی خواه و توده های ستمدیده خلق کُرد و تُرک ، با حمل پرچم و پلاکارد خود در حمایت از خلق های مبارز و تحت ستم در جهان ، در این راهپیمایی شرکت کردند.

 

مرگ بر امپریالیسم و سگ های زنجیری اش! 

بر قرار باد همبستگی خلق های منطقه عليه امپرياليسم!

زنده باد انقلاب!

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران نروژ

 

7 آگوست 2015