فراخوان به تجمع اعتراضی علیه مراسم "سینه زنی" رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

در تورنتو - کانادا

 

ایرانیان آزاده و مبارز!

رژيم ددمنش جمهوری اسلامی با تکیه بر حمایت قدرت های بزرگ امپریالستی و اعمال يک دیکتاتوری لجام گسیخته با لفافه مذهبی ، ۳۸ سال است که به غارت و چپاول مردم محروم میهنمان ادامه می دهد. این رژیم سفاک در طول این ۳۸ سال ، آن چنان جنایاتی را مرتکب شده است که کمتر در تاریخ معاصر ایران دیده شده است. علاوه بر این در طول این سال ها ، مردم منطقه خاورمیانه و ستمدیدگان چهار گوشه جهان نیز از جنایات و اعمال تروریستی رژیم ضد خلقی حاکم بر ایران در امان نبوده اند.

 

اکنون دژخیمان حاکم بر ایران چندین سال است که در خارج از کشور هم همچون داخل ایران به بهانه ماه محرم و روز عاشورا ، اقدام به سازماندهی مزدوران و جیره خواران خود کرده و مراسم "سینه زنی"‌ به راه انداخته و به ترویج خرافات دینی و مراسم ارتجاعی می‌پردازند.  سردمداران جمهوری اسلامی با چنین ترفند هائی در تلاش اند تا برای حاکمیت جهل و خرافه خود که در حال سقوط است ، خوراک تبلیغاتی تهیه کنند. در همین چهارچوب امسال قرار است تحت عنوان "سینه زنی‌ ایام محرم" ، جیره خواران جمهوری اسلامی در ساعت نُه و سی دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر 2016 ، در میدان "میل لستمن" تورنتو دست به تجمع بزنند.

 

ایرانیان آزاده و مبارز!
ما ، فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در تورنتو‌ کانادا ، از شما مردم آزاده و مبارز می‌خواهیم که در راس ساعت نُه صبح در این محل حضور پیدا کرده و اعتراض خود را به آن چه که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با زور سرنیزه بر سر مردم ما آورد و حالا قصد دارد با اجرای نمایشات مذهبی در خارج از کشور برای خود "مشروعیت" خریده باشد ، نشان دهید. به باور ما نباید اجازه داد که تورنتو به محل جولان دادن مزدوران جیره خوار رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل شود.

 

زمان: ۹ صبح چهارشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶
مکان: میدان میل لستمن

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - تورنتو‌ کانادا
8 اکتبر
۲۰۱۶