علیه سرکوب وحشیانه خلق کُرد به پا خیزیم !

ایرانیان مبارز و آزاده !

ظرف روزهای اخیر ، رژیم سرکوبگر ترکیه با بمباران وحشیانه مناطق مسکونی در کُردستان و پیگرد و سرکوب نیروهای آزادیخواه و چپ ، یکبار دیگر ماهیت ضد خلقی خود و اهداف واقعی کمپین عوامفریبانه "مبارزه با تروریسم" اش را در انظار عمومی به نمایش گذارده است. حملات هوایی و کشتار خلق کُرد و سرکوب وحشیانه نیروهای چپ در ترکیه توسط دولت ترکیه که با حمایت و تایید مستقیم امپریالیست ها و در راس آن ها امپریالیسم آمریکا و ماشین جنگی اش یعنی "ناتو" صورت می گیرد، اعتراض نیروهای انقلابی و مردم آزادیخواه سراسر جهان به این جنایات ضد مردمی را ضروری ساخته و ضرورت اعلام همبستگی با خلق کُرد و نیروهای چپ ترکیه را با برجستگی در مقابل همگان قرار داده است.

در اعتراض به تبهکاری های رژیم وابسته به امپریالیسم ترکیه و حامیان امپریالیستش و در دفاع از حقوق انسانی خلق مبارز کُرد در ترکیه و سوریه ، یک آکسیون اعتراضی در مقابل کنسولگری دولت ترکیه در تورنتو کانادا سازمان یافته است.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا از تمام ایرانیان مبارز و نیروهای انقلابی و آزادیخواه دعوت میکنند که با حضور فعالانه خود در این آکسیون اعتراضی، جنایات حکومت ترکیه و اربابان امپریالیستش را محکوم کرده و صدای توده های محروم و آزاده کُرد و نیروهای آزادیخواه و چپ آن کشور را به گوش جهانیان برسانند

 

زمان: ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر روز جمعه 31 جولای 2015

مکان: مقابل کنسولگری دولت ترکیه در تورنتو - کانادا

Turkish Consulate General: 10 Lower Spadina Avenue, Toronto, Ontario M5V 2Z2

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

28 جولای 2015