علیه هجوم فرهنگی‌ رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور به پا خیزیم!

ایرانیان مبارز و آزاده !

 

امسال (2015) فستیوال فیلم مونترال قرار است با نمایش فیلمی از ساخته های جمهوری اسلامی افتتاح گردد.  این فیلم "محمد" نام دارد که به کارگردانی یکی از مزدوران جمهوری اسلامی به نام مجید مجیدی و با صرف بیش از 50 میلیون دلار از دسترنج به تاراج رفته مردم رنجدیده و تحت ستم ما ساخته شده است.  مجید مجیدی کسی است که خامنه ای جلاد که دستانش تا مرفق به خون فرزندان مبارز مردم ما آغشته است را چنین معرفی می کند: "من معتقدم که آقا در همه زمینه های هنری جامع الشرایط هستند".  روشن است چنین مزدوران و کاسه لیسانی در لباس هنرمند جز در مدح اربابان خود چیزی در چنته ندارند. اختصاص برنامه افتتاحیه فستیوال مونترال به فیلم ساخته جمهوری اسلامی نشان می دهد که این رژیم جنایتکار با کمک حامیان بین المللی اش در تلاش است تا با چنین نمایشاتی ، یورش فرهنگی خود در خارج از کشور را گسترده تر از پیش ساخته  و چهره خونبار و ضد مردمی خود را تطهیر نماید.

وظیفه همه ایرانیان آگاه و مبارز است که در جهت افشای سیاست های ضد مردمی رژیم بپاخاسته و بر این واقعیت تاکید کنند که جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست و تنها با سرنگونی این رژیم جنایتکار است که مردم میهنمان رنگ آزادی، شادی ، صلح و یک زندگی‌ عاری از ظلم و ستم‌ را خواهند دید.

در اعتراض به رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و مزدوران فرهنگی اش و حامیان بین المللی شان، روز 27 آگوست که روز افتتاح این فستیوال و نمایش این فیلم می باشد ، آکسیون اعتراصی ای در مقابل محل این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا از تمام ایرانیان مبارز و نیروهای انقلابی و آزادیخواه دعوت میکنند که با حضور فعالانه خود در این آکسیون اعتراضی، به افشای سیاست های ضد مردمی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی برخاسته و صدای توده های محروم و تحت ستم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

 

زمان: پنجشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۱۵ - ساعت ۷ بعد از ظهر

مکان: سینما امپریال در مونترال - کانادا

Cinema Imperial: 1432 Rue de Bleury (Bleury Street) Montreal, Quebec H3B 2W4 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

۲۲ آگوست ۲۰۱۵