رفیق تراب حق شناس درگذشت !

 

با کمال تاسف مطلع شدیم که روز دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ ژانویه 2016 ، رفیق تراب حق شناس از رهبران سازمان پیکار پس از چندین سال مبارزه با بیماری ای ال اس در یکی از بیمارستان های شهر پاریس درگذشت. چریکهای فدائی خلق ایران ، درگذشت این رفیق مبارز که بیش از نیم قرن از زندگی اش را در مبارزه با رژیم های وابسته به امپریالیسم شاه و جمهوری اسلامی گذرانده بود را به خانواده و یارانش تسلیت می گویند.

 

چریکهای فدائی خلق ایران

 

6 بهمن 1394 26 ژانویه 2016