به نقل از: پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 256 ، آبان ماه 1399‏

 

 

"پیام فدایی" از این پس، صرفا به صورت الکترونیکی منتشر می شود

خوانندگان گرامی!

به این ترتیب به اطلاع شما هموطنان آگاه و مبارز می رسانیم که نشریه "پیام فدایی" ارگان سیاسی - خبری چریکهای فدایی خلق ایران، از این پس صرفا به صورت الکترونیکی انتشار یافته و در اختیار شما قرار می گیرد. در صورتی که مایل به دریافت "پیام فدایی" و سایر انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران هستید لطفا آدرس ایمیلی خود را به نشانی پست الکترونیکی سازمان که در زیر قید شده ارسال کنید تا پیام فدایی به طور مرتب ، به صورت الکترونیکی در اختیار شما قرار گیرد.

E-mail:ipfg@hotmail.com

هموطنان مبارز!

" پیام فدایی"، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران  را بخوانید و در نشر گسترده تر آن ما را یاری کنید!