به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 216 ، خرداد ماه 1396

 

پیام فدایی: رسانه های امپریالیستی از مرگ برژینسكی ، مشاور امنیت ملی دولت جیمی كارتر خبر دادند.  کسی که در زمان فعالیتش در دولت کارتر ، مبتکر و مدافع تز معروف "کمربند سبز" برای مقابله با اتحاد شوروی سابق بود. بر اساس این تز ، امپریالیسم آمریکا گروه های بنیادگرای اسلامی را تقویت می کرد تا هم با شوروی مبارزه کنند و هم با جنبش های آزادیخواهی و ضد امپریالیستی در کشور های منطقه. یکی از جلوه های تحقق این تز کمک امپریالیسم آمریکا جهت قدرت گیری دار و دسته ارتجاعی خمینی در ایران و مجاهدین در افغانستان بود. سیاستی که در تدوام خود به شکل گیری القاعده و داعش منجر شد و در عمل کل خاورمیانه را به جولانگاه بنیاد گرائی اسلامی که جنگ و تروریسم ذاتی آن می باشد ، تبدیل نمود. برای شناخت هر چه بیشتر از ماهیت ارتجاعی این تئوریسین نظم امپریالیستی حاکم ، قسمتی از گفتگوی برژینسکی با مجله فرانسوی "بیننده‌ی نوین" را در این جا درج می کنیم.

 

 

منبع: نشریه اینترنتی "کاونتر پانچ" 

مترجم: سمیر

15 ژانویه 1998

 

 

چطور جیمی کارتر و من مجاهدین را ساختیم!

مصاحبه برژینسکی با مجله فرانسوی "بیننده ی نوین"

 

 

سئوال: رابرت گیتس، رئیس پیشین سی‌آی‌ای، در کتاب سرگذشت خود ["از میان سایه‌ها"] اظهار می‌دارد که سازمان‌های استخباراتی آمریکا ، کمک‌های شان به مجاهدین افغانستان را شش ماه قبل از مداخله شوروی آغاز کردند. در این زمان، شما مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور کارتر بودید. بنابر این، شما نقشی در این عرصه ایفا نمودید. آیا این درست است؟

 

برژینسکی: بلی. بر اساس نسخه رسمی تاریخ، کمک‌های سی‌آی‌ای به مجاهدین در ۱۹۸۰ شروع شد، یعنی پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی در ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹.  ولی حقیقت که تا به حال مخفی نگه‌داشته شده، کاملا چیز دیگری است: در واقع ، در ۳ جولای ۱۹۷۹ رئیس‌جمهور کارتر اولین رهنمود کمک پنهان به مخالفان رژیم کابل طرفدار شوروی را امضا کرد. درست در همان روز یادداشتی به رئیس‌جمهور نوشتم و شرح دادم که به نظر من کمک مذکور، شوروی را به مداخله نظامی وا خواهد داشت.

 

سئوال: باوجود خطر، شما مبلّغ این اقدام سری بودید. گویا این که خود شما میل ورود شوروی به جنگ را داشتید و چنین به نظر می‌رسد که باعث برافروختن آن شدید؟

 

برژینسکی: به کلی این طور نیست. ما بر روس‌ها جهت مداخله فشار نیاوردیم، ولی به‌طور آگاهانه احتمال این کار را افزایش دادیم.

 

سئوال: زمانی که شوروی‌ها مداخله شان را با این دفاعیه توجیه می‌کردند که قصد شان جنگیدن علیه دخالت مخفی آمریکایی‌ها در افغانستان است، کسی حرف‌های آنان را باور نمی‌کرد. هرچند، مبنایی برای این واقعیت وجود داشته است.  امروز، هیچ از این کار پشیمان نیستید؟

 

برژینسکی: پشیمان از چه؟ این که عملیات مخفی یک نظر عالی بود. تاثیرش این بود که روس‌ها را به تلک افغان کشاند و شما از من می‌خواهید که پشیمان باشم؟  روزی که شوروی‌ها رسما از مرز عبور کردند، به رئیس‌جمهور کارتر نوشتم: اکنون فرصت آن را داریم که به اتحاد جماهیر شوروی جواب جنگ ویتنام شان را بدهیم. در حقیقت، برای ۱۰ سال مسکو ، جنگی را پیش برد که حمایت دولت را نداشت، نبردی که باعث تضعیف روحیه آنان شده و در فرجام منجر به شکست امپراتوری شوروی گردید.

 

سئوال: و هیچ پشیمان از حمایت بنیادگرای اسلامی نیستید، شما اسلحه و اطلاعات را در خدمت تروریستان آتی گذاشتید؟

 

برژینسکی: برای تاریخ جهان چه چیز اهمیت دارد؟  طالبان یا سقوط امپراتوری شوروی؟ عده‌ای از مسلمانان تحریک‌شده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟

 

سئوال: یک عده مسلمانان تحریک‌شده؟  ولی گفته می‌شود و تکرار هم می‌گردد: امروز بنیادگرایی اسلامی تهدیدی برای جهان تلقی می‌گردد؟

 

برژینسکی: یک حرف پوچ! گفته می‌شود که غرب یک سیاست جهانی در برابر اسلام داشت. این احمقانه است. هیچ اسلام سرتاسری وجود ندارد. به‌سوی اسلام از دید منطق بنگرید، بدون عوام فریبی و احساسات. اسلام یک دین پیشتاز جهان است با یک‌ونیم میلیارد پیرو. لیکن چه چیز مشترک در میان بنیادگرایی عربستان سعودی، مراکش میانه‌رو، پاکستان نظامی‌گرا، مصر متمایل به غرب یا سکولاریزم آسیای میانه وجود دارد. نه هیچ‌چیز بیشتر از نکته‌ای که کشورهای عیسوی را متحد می‌سازد.

 

یادداشت: مجله مذکور در دو نسخه متفاوت چاپ شده است. نسخه ارسال‌شده به آمریکا کوتاه تر از نسخه‌ی فرانسوی آن است و این مصاحبه برژینسکی از آن حذف شده است.

__._,_.___