به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 202 ، فروردین ماه 1395

 

 

نیویورک تایمز: نوشته ضیاء حدید (مونث) و رامی نضّال

با کمک گزارش جودی رودرن از اورشلیم

25 اکتبر 2015

 

ترجمه آزاد از هوشنگ

 

توضیح مترجم: ترجمه مطلب زیر برای انعکاس گوشه ای از واقعیت جاری مبارزات و زندگی خلق فلسطین در زیر سلطه "حکومت خودگردان فلسطین" صورت گرفته است. این مقاله بیان گر این واقعیت است که چگونه توده های تحت ستم و مبارز فلسطینی ، علاوه بر نبرد با رژیم اشغالگر و جنایتکار اسرائیل برای رسیدن به آزادی ، مجبور به پیکار در چند جبهه دیگر با دشمنان رنگارنگ خود و از جمله دولت ضد خلقی و سرکوب گر محمود عباس نیز هستند. همان طور که از متن مقاله بر می آید ، نویسندگان آن کوشش کرده اند که هم زمان با انعکاس گوشه ای از همکاری حکومت خودگردان فلسطین و مقامات امنیتی آن با ارتش اسرائیل در سرکوب خلق فلسطین، به طور پوشیده از گروه اسلامی حماس که کنترل بخشی دیگر از فلسطین را در دست دارد ، حمایت کرده و آن را به عنوان دشمن اسرائیل و دولت محمود عباس و به این اعتبار ، حامی حقوق مردم فلسطین معرفی نمایند. در حالی که تمامی کسانی که با سابقه و عملکرد و سیاست های حماس آشنا هستند به خوبی می دانند که این جریان اسلامی نیز یکی دیگر از ابزارهایی بوده که امپریالیست ها و صهیونیست ها در طول سال ها از آن برای انحراف و کنترل مبارزات خلق فلسطین برای رسیدن به آزادی و حق تعیین سرنوشت خود ، استفاده کرده اند. بدون در نظر گرفتن این واقعیت ، درک درست شرایط جاری در فلسطین امکان پذیر نخواهد بود.

 

 

سرکوب فلسطینی ها توسط نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین

 

نیویورک تایمز : نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین در همکاری با ارتش اسرائیل ، تظاهر کنندگان فلسطینی را دستگیر و شکنجه کرده ، بعد از گرفتن "اعتراف" ، آن ها را به ارتش اسرائیل تحویل میدهند. یکی از تظاهر کنندگان فلسطینی میگوید ترس ما از نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین بیش تر از ارتش اسرائیل است. در بازجوئی اسرائیلی ها از تظاهر کنندگان ، از اعترافات دستگیر شدگان توسط نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین علیه آن ها استفاده میشود. لباس شخصی های حکومت خودگردان فلسطین در میان تظاهر کنندگان میچرخند تا مبادا کسی از اسلحه استفاده کند. آن ها به خاطر ترس از خشم مردم فلسطین ، همان موقع جلوی سنگ و کوکتل مولوتوف را نمیگیرند ، ولی با شناسائی افراد ، شبانه به خانه آن ها حمله کرده و آن ها را دستگیر میکنند و بعد از بازجویی ، افراد دستگیر شده را به اسرائیلی ها تحویل میدهند.

 

نیروهای امنیتی فلسطینی که در میان معترضان فلسطینی از یک طرف و اسرائیل از طرف دیگر قرار گرفتهاند ، تاکتیک های خود را عوض میکنند.

 

البیره ، کرانه غربی - ماموران امنیتی فلسطینی در لباس غیر نظامی (لباس شخصی) ، در میان هرج و مرج معترضان جوانی که با عجله در حال پرتاب سنگ به طرف سربازان اسرائیلی بوده و هم چنین در تقلا بودند که از گلوله و گاز اشک آوری که سربازان اسرائیلی به طرف آن ها شلیک میکردند مصون بمانند ، تقریبا غیر قابل تشخیص بودند.

 

یک افسر با دو نفر از امدادگرانی که در آمبولانس نشسته بودند ، در حال حرف زدن بود. یکی دیگر از آن ها از داخل ماشین خود ، در حال تماشای دختران جوانی بود که در حال ساختن کوکتل مولوتوف (بمب های آتشزا) و چیدن آن بمب ها در کنار یکدیگر بودند. دو نفر دیگر از آن ها در کنار تماشاچیانی قرار داشتند که بر بالای تپه سنگی در نزدیکی آن محل نشسته بودند و از آن جا تظاهرات را زیر نظر گرفته بودند. یکی دیگر از آن ها بدون هیچ مخفی کاری ، خود را به جمع برخی از معترضان نزدیک کرد تا با استراق سمع مکالمه آن ها ، از نقشه های آن ها با خبر شود. یک زن پنجاه و سه ساله زیر لب گفت: "اون یه جاسوسه". وقتی اسم آن زن را از او پرسیدیم ، دقیقا به این خاطر که او به آن افسر مخفی مشکوک بود ، حاضر به گفتن نام خود نشد.

 

در این ماه (اکتبر 2015) ، حضور نسبتا غیر محسوس نیروهای امنیتی فلسطینی در تظاهرات دامنه دار در سراسر کرانه غربی ، نشان دهنده تغییر روش آن ها ، پس از سال ها همکاری نزدیک با سازمان های اسرائیلی است.

 

رهبران فلسطینی اعلام کرده اند که به ازدیاد خشم عمومی توجه خواهند کرد و سیاست به شدت غیر مردمی اتحاد امنیتی بین نیروهای امنیتی فلسطینی و اسرائیلی را "بازتعریف" خواهند نمود. افسران حکومت خودگردان فلسطینی از این ترس دارند که مبادا قیام های خشونت آمیز تظاهر کنندگان که علیه اسرائیل صورت میگیرند ، به طرف آن ها جهت عوض کنند.

 

اندرو کلارنو پروفسور رشته جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو که در مورد همکاری های امنیتی بین حکومت خودگردان فلسطین و ارتش اسرائیل مطالعه کرده است ، میگوید: "نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین در موقعیت نا ممکنی قرار گرفته اند".

 

"آن ها از هر دو طرف زیر فشار قرار دارند. از یک طرف به آن ها گفته میشود که تظاهر کنندگان را سرکوب کنند و از طرف دیگر در چشم جوانان فلسطینی ، آن ها خط اول اشغالگری را تشکیل میدهند."

 

طبق موافقتنامه های متعددی که حدود دو دهه قبل با پیمان صلح اسلو شروع شد ، هماهنگی امنیتی بین حکومت خودگردان فلسطین و اسرائیل تا حد زیادی منجر به حفظ آرامش در کرانه غربی و هم چنین سرکوب رقبای رئيس جمهور فلسطین، محمود عباس شد ، ولی در هفته های اخیر این هماهنگی از هم پاشیده شده است.

 

آوی اسحاقروف ، خبرنگار اسرائیلی که تمرکزش روی امور فلسطینی ها ست گفت: "در اوج این همکاری ها ، هماهنگی بین دو طرف بسیار تنگاتنگ و شخصی بود. افسران محلی هر روز شاید بیش تر از پنج بار با یکدیگر ملاقات حضوری یا تلفنی داشتند و فرماندهان ارشد به طور منظم در جلسات هفتگی متشکل از نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین و اسرائیل شرکت میکردند."

 

دو طرف ، اطلاعات مخفی مبارزین مظنون را با یکدیگر در میان میگذاشتند و فلسطینی ها از هویت بازداشت شدگان حملات اسرائیلی ها در شهرستان های کرانه غربی که ظاهرا تحت کنترل کامل حکومت خودگردان فلسطین هست ، مطلع میشدند.

به گونه ای که یک مقام نظامی اسرائیلی گفت ، در این ماه تنها ده بار ، افسران فلسطینی به طور منظم به غیر نظامیان اسرائیلی که سهوا به آن شهرستان ها پا گذاشته بودند و در آن جا سرگردان بودند ، کمک کرده تا به سلامتی به قسمت های تحت کنترل اسرائیل بازگشت داده شوند.

 

اما در این هماهنگی ها همیشه تنش وجود داشته است. نیروهای امنیتی فلسطینی ، از این که تعداد و نوع سلاح و مهمات آن ها می بایستی از قبل به تائید اسرائیل رسیده باشند و این که افسران فلسطینی و مقامات ارشد حکومتی همیشه تنها با اجازه کتبی قبلی از اسرائیل میتوانند از اماکنی که توسط ارتش اسرائیل کنترل میشوند ، مسلحانه عبور کنند ، خشمگین می باشند.

 

شاید از همه واضح تر و ناخوشایند تر برای بسیاری از فلسطینی ها ، سال ها تلاش نیروهای امنیتی برای ممانعت از تظاهرات خشونت آمیز در ایست های بازرسی اسرائیل و یا در نزدیکی شهرک های نو ساز اسرائیلی بوده است.

 

با این وجود ، این هماهنگی هم به منافع اسرائیل و هم به منافع دولت فلسطینی آقای عباس خدمت کرده است. این هماهنگی به برقراری "امنیت" در مناطقی از کرانه غربی که "قانون" در آن جا حاکم نبود و سرکوب توانائی های حماس ، جنبش شبه نظامی ای که بزرگ ترین تهدید هم برای اسرائیل و هم برای رقیب اصلی آن ، حزب فتح آقای عباس به شمار می رود ، کمک کرده است. اگر چه در حال حاضر در زیر فشار قیام توده ها ، انسجام این هماهنگی به سرعت در حال ناپدید شدن است.

 

آقای اسحاقروف ، خبرنگار "تایمز" اسرائیل و یکی از دو نفر سازنده و نویسنده سریال تلویزیونی پُر طرفدار "فوضا" (1) از قول مقامات اسرائیلی گفت: "سیاست ، وارد آخرین نشست هماهنگی شد. اسرائیلی ها خواستار آن شدند که حکومت خودگردان فلسطین ، تظاهرات بعدی را به هم زده و به طور کامل آن را متوقف کند. آن ها (نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین) در جواب صریحا "نه" گفتند."

 

رافت عالیان ، یک مقام ارشد حزب فتح که عضو حکومت خودگردان فلسطین نیست ، نظر بسیاری از فلسطینی ها را این چنین بیان کرد. او گفت: "این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که وقتی اسرائیل در حال کشتار مردم ما ست ، نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین از اسرائیلی ها حفاظت کنند. ما خواهان آن نیستیم که محافظان امنیت اسرائیلی ها باشیم. اگر اسرائیل خواهان امنیت می باشد ، این امر مستلزم یک راه حل سیاسی و نه هماهنگی نظامی ست."

 

در ماه مارچ (2015) ، سازمان آزادی بخش فلسطین به تعلیق تمام هماهنگی های امنیتی با اسرائیل رای داد. گامی که عمدتاً یک اقدام سمبولیک بود تا هر چیز دیگری. در حال حاضر، با افزایش تنش در هماهنگی امنیتی ، مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین میگویند که آن ها در حال مطالعه هستند که چگونه مقیاس تماس هماهنگی امنیتی را تقلیل داده و آن را "بازتعریف" کنند.

 

یکی از مقامات رسمی سازمان آزادی بخش فلسطین چون مجاز نبود که به بحث در مورد این موضوع بپردازد ، به شرط ناشناس باقی ماندن گفت: "یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر این که وضع موجود نمیتواند ادامه پیدا کند." او ادامه داد: "اما این بدان معنا نیست که حکومت خودگردان فلسطین می تواند قرارداد مزبور را آشکارا لغو کند. امنیت ما بدون هماهنگی برجا نخواهد ماند. حتی ما باید فشنگ های مان را هم به تأئید آن ها (اشاره به اسرائیلی ها) برسانیم".

 

ایهاب بسایسو - سخنگوی دولت فلسطین و سرهنگ دوم پیتر لرنر - سخنگوی ارتش اسرائیل ، بحث در مورد این موضوع را مودّبانه رد کردند. مقامات سازمان اسرائیلی برای هماهنگی با فلسطینی ها ، به درخواست های مکرر برای مصاحبه پاسخی ندادند. یک مقام بازنشسته امنیتی اسرائیلی گفت که این موضوع بیش از حد حساس بوده و او نمیتواند در این مورد اظهار نظر بکند.

 

اما بسیاری از کارشناسان اسرائیلی و فلسطینی معتقد هستند که در سراسر تداوم بحران ، هماهنگی اگر چه تا حدودی تیره و تار شده ، ولی همواره ادامه داشته است.

 

گروه حمایت از حقوق زندانیان سیاسی فلسطینی به نام "الضمیر" (2) اعلام کرده است که در این ماه (اکتبر 2015) ، از مجموعه هشتصد فلسطینی ای که توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده اند ، حدود پانصد نفر از آن ها به احتمال زیاد در حملات نیروهای اسرائیلی به کرانه غربی که با هماهنگی با نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین صورت گرفته بودند ، دستگیر شده اند.

 

یکی از خطر هائی که در صورت به پایان رسیدن همکاری های امنیتی ، حکومت خودگردان فلسطین را در کرانه غربی تهدید میکند ، وجود حماس است. گسترش حضور حماس از غزه تا کرانه غربی ، قوس ترقی دولت آقای عباس را به خطر میاندازد.

 

کم کردن از میزان هماهنگی نیز کمک های مادی و تامین مالی کمک کنندگان بین المللی به حکومت خودگردان فلسطین را متوقف و منتفی خواهد کرد که خود منجر به خطر فروپاشی نیروهای امنیتی فلسطینی خواهد شد.

 

مایکل هرزاگ ژنرال بازنشسته اسرائیلی و عضو موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک با اشاره به رهبری فلسطین گفت: "این به نفع آن ها است که رابطه و هماهنگی را حفظ کنند."

 

اما در ماه گذشته ، سرخوردگی و استیصال فلسطینی ها از مسئله هماهنگی امنیتی با پیدا شدن یک ویدیو ، چندین برابر شد. در این ویدیو که مخفیانه ضبط شده است ، نشان داده میشود که یک گروه از پلیس های ضد شورش فلسطینی ، در تلاش برای جلوگیری از رسیدن تظاهرکنندگان به یک "ایست بازرسی" اسرائیلی در بتلهایم (بیتاللحم) ، پسر هفده ساله ای را با ضربات باتوم تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار میدهند. و در حال حاضر ، در میان موجی از خشونت در شرق بیت المقدس ، کرانه غربی و شهرستان های پراکنده اسرائیل ، به نظر می رسد که نیروهای فلسطینی رویکرد خود را دوباره تنظیم کرده اند.

 

حکومت خودگردان فلسطین در شرق بیت المقدس که جایگاه اصلی این حملات هست عملکرد ندارد ، اما گسترش خشونت به کرانه غربی در طول هفته گذشته ، هماهنگی امنیتی را در کانون توجه قرار داده است.

 

در این جا در البیره و در دیگر نقاطی که خیزش مکررا صورت میگیرد ، نیروهای فلسطینی دیگر سعی در جلوگیری از حرکت معترضین به سمت پست های بازرسی و برج های مراقبت اسرائیلی نمیکنند . در عوض ، مأموران لباس شخصی فقط مواظب محرکین جنبش و سلاح های فراتر از سنگ و بمب آتش زا هستند. نیروهای نظامی در تپه های اطراف موضع میگیرند ، جائی که می توانند بدون دیده شدن توسط جمعیت ، تحولات پیش رو را مشاهده کرده و افراد بالقوه مسلح را زیر نظر داشته باشند.

 

یک افسر اطلاعاتی ضمن اشاره به ایست بازرسی در حومه البیره (3) جائی که اعتراضات در سراسر ماه با خشونت همراه بود گفت: "ما در این جا ، در ایست بازرسی منطقه دفتر هماهنگ کننده ، نه ایستادهایم تا علیه مردم خودمان جاسوسی کنیم و نام آن ها را یادداشت کنیم." او با اشاره به آئین نامه های دولتی نخواست که نامش فاش بشود. او گفت که به نیروهای فلسطینی دستور داده شده که مواظب باشند که معترضان با گلوله به طرف سربازان اسرائیلی شلیک نکنند ، به دلیل آن که این کار آن ها با پاسخ شدیدتر سربازان اسرائیلی روبرو خواهد شد. (4)

 

حتی با تقلیل حضور نیروهای امنیتی فلسطینی ، تظاهر کنندگان چون از مقاصد نیروهای امنیتی اطمینان خاطر ندارند ، هم چنان محتاط باقی میمانند. زید ، یک معلم و دانشجوی بیست ساله ، در حالی که با بستن و گره زدن آستین های یک ژاکت در اطراف سرش ، به پنهان کردن چهره اش مشغول بود ، گفت: "کسانی که چهره خود را نمی پوشانند ، بعد از شناسائی ، آن ها را از خانه های خود بیرون میآورند."

او همانند بسیاری دیگر از تظاهر کنندگانی که مصاحبه شدند، از ترس این که مبادا بعدا دستگیر بشود ، تنها نام کوچک خود را ذکر کرد. زید در اشاره به نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین و ارتش اسرائیل اضافه کرد: "من صورتم را هم از حکومتی ها و هم از ارتشی ها میپوشانم. ولی از حکومتی ها بیش تر میترسم."

 

با وجود این همه سوء ظن ، به نظر میرسد که نیروهای امنیتی فلسطینی فعالیت های خود را کُند کردهاند. موسی ابو ضعیم از هیئت مستقل حقوق بشر - گروهی که بر مسائل مربوط به حقوق بشر فلسطینی ها نظارت دارد ، گفت که هیئت او با وجود اعتراضات دامنه دار در ماه اکتبر ، دستگیری تنها دوازده نفر از هواداران حماس را بر شمرده است که این تعداد کم ، معمولا برابر با دستگیری در زمان های ساکت تری هست.

 

روزنامه اسرائیلی "یدیوت آحارونوت" در هفته گذشته گزارش داد که این تعداد ، شامل شش مرد از ناحیه حبران یا الخلیل که با مواد منفجره پیدا شده بودند ، بود. یکی از فعالان حماس ، یک دانشجوی بیست و یک ساله که او نیز در به شرط ناشناس ماندن از ترس این که ممکن است توسط نیروهای فلسطینی دستگیر گردد ، صحبت کرد ، گفت که ماه اکتبر یک تفاوت چشم گیر با ماه سپتامبر دارد. سپتامبر زمانی است که او به همراه بیست تن از دوستان خود در یک تور بازداشتی و بازجوئی همه جانبه ، گرفتار شده بود. "وضعیت در خیابان به آن ها اجازه نمیدهد که در حال حاضر هر کسی را که بخواهند دستگیر کنند." وی ادامه داد: "مردم بیش از حد عصبانی هستند، امکان دارد که آن ها علیه نیروهای امنیتی شورش کنند." اما نیروهای فلسطینی ممکن است تنها در جریان برخی از بازداشت های گسترده توسط ارتش اسراییل به آن ها کمک کرده و یا فقط درخواست آن دستگیری ها را کرده باشند.

 

نیتان ترال یک تحلیل گر از گروه بین المللی بحران ، اظهار داشت که یکی از کسانی که به تازگی توسط اسرائیل دستگیر شده است ، حسن یوسف ، یکی از رهبران حماس و عضو سابق پارلمان از بین رفته فلسطین می باشد که با فرا خواندن فلسطینی ها به قیام گسترده تر ، باعث خشم اطرافیان آقای عباس شده است.

 

فلسطینی ها از این مسئله نیز ترس دارند که معمولا پس از پایان مدت بازداشت مقرر در قوانین فلسطین ، وقتی که نیروهای امنیتی دیگر نمیتوانند برخی از مظنونین را در زندان های خود هم چنان بازداشت نگهدارند ، آن ها را به اسرائیلی ها تحویل بدهند.

 

برای مثال ، آن فعال بیست و یک ساله حماس گفت که در سال گذشته ، او توسط ماموران فلسطینی دستگیر و برای چند روز بازداشت و شکنجه شد. درست کم تر از یک روز پس از آزادی از زندان ، وی توسط ارتش اسرائیل مجددا دستگیر میشود. او گفت که اسرائیلی ها در حین بازجوئی از او ، به اعترافات وی به ماموران امنیتی فلسطینی اشاره میکردند.

 

بسیاری از تحلیل گران معتقدند که تا زمانی که تظاهرات خشونت آمیز ادامه دارند ، هر چه نیروهای امنیتی فلسطینی بیش تر کناره گیری میکنند ، تلاش های همکاری امنیتی با اسرائیل هم بیش تر آسیب پذیر میشود. آقای اسحاقروف گفت: "قدرت حکومت خودگردان فلسطین در متوقف کردن تروریسم ، در جلوگیری از حماس، کاهش خواهد یافت. این مسئله در یک روز یا یک ساعت صورت نمیگیرد، فرایند آن یک پروسه تدریجی است: در یکی - دو هفته اول ، ما ممکن است فقط با پنج نفر از نیروهای امنیتی فلسطینی که "متمرد از دستور" هستند روبرو شویم ، سپس بیست نفر ، پس از آن صد و بیست و پنج نفر ووو... این چیزی است که من از آن می ترسم."

 

آپریل 2016

 

 

توضیحات مترجم:

1 - "فوضا" به زبان عربی یعنی هرج و مرج ، نام سریال تلویزیونی پُر طرفداری در اسرائیل است که فعالیت های مامورین مخفی اسرائیلی در کرانه غربی را به صورت فیلم های تلویزیونی نشان میدهد.

2 - "الضمیر" به زبان عربی یعنی وجدان نام سایت اینترنتی در دفاع از حقوق انسانی زندانیان سیاسی فلسطینی میباشد : www.addameer.org

3 - برای بسیاری از فلسطینی ها، پاسگاه یا ایست بازرسی قلنديا Qalandia نزدیک ترین نقطه عبور از مرکز شهر رام الله به مرکز شهر بیت المقدس شرقی است ولی آن ها برای دریافت اجازه حرکت ، میبایستی ساعت ها در صف طولانی در این ایست بازرسی در حالت انتظار و تحقیر باقی بمانند. افرادی که برای سازمان های بین المللی کار میکنند ، میتوانند به یک ایست بازرسی ویژه در شمال البیره ، به نام ایست بازرسی "دفتر هماهنگی منطقه" District Coordination Office-DCO بروند. گزینه سوم پاسگاه یا ایست بازرسی حزما Hizma است. دو تا ایست بازرسی آخری ، یعنی دفتر هماهنگی منطقه و حزما ، از لحاظ مسافتی ، خیلی دورتر از قلنديا هستند ، ولی برای دریافت اجازه حرکت ، انتظار در صف های طولانی این دو پاسگاه در مقایسه با انتظار در صف پاسگاه قلنديا نسبتا کم تر می باشد.

4 - ویدیوی صحنه هائی از مبارزات مردم البیره علیه سربازان اسرائیلی در ماه اکتبر 2015 را در لینک زیر ببینید: https://www.youtube.com/watch?v=raU9xp99oMw