به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 200 ، بهمن ماه 1394

 

نویسنده : لاری چین مرکز تحقیقات جهانی 11 سپتامبر 2015

 

ترجمه آزاد از هوشنگ

 

یازدهم سپتامبر: بهانه ابدی، جنگ دائمی

 

پرچم دروغین عملیات یازدهم سپتامبر "شکست سازمان های اطلاعاتی و امنیتی" نبود ، بلکه بزرگترین "موفقیت آن دستگاه ها" و بزرگترین عملیات تبهکارانه در تاریخ بود.

 

عملیات قساوت آمیز یازدهم سپتامبر دولت بوش - چینی ، آن چنان جنگ جهانی ای را به راه انداخته است که مدام در حال گسترش می باشد و تا به امروز به همه جا اشاعه پیدا کرده است.

 

این جنگ "جنگ علیه تروریسم"، جنگ علیه افغانستان و عراق، جنگ علیه لیبی، "جنگ علیه دولت اسلامی" و غیره... همان یک جنگی است که همگی ریشه در دروغ بزرگ یازده سپتامبر دارند. هیچ گوشه ای از جهان از این وحشت فزاینده در امان نیست. هیچ فردی نیست که از شعله های آتش این جنگ ، مصون بوده باشد. هزاران هزار نفر به قتل رسیده اند. جوامع بسیاری نابود گشته و مردمان آن جوامع دربدر شده اند.

 

دنیای امروز، دنیای جنگ بی پایان برای نفت (1) ، پرچم دروغین عملیات بی پایان و قساوت آمیز، تبهکاری شدید سیاسی، غارتگری اقتصادی، آشوب های اجتماعی، فاشیسم، تعقیب و مراقبت و ترور سایبری، جنگ جهانی شده، حکومت اطلاعاتی صنعتی پلیسی؛ همه این ها میوه و محصول یازده سپتامبر هستند.

 

دولت آمریکا پس از چهارده سال برافراشتن پرچم دروغین و با عملیات تروریستی بیشماری ، با به کارگیری قوای نظامی اطلاعاتی القاعده ، در آستانه ساقط کردن دولت سوریه قرار دارد. آمریکا حالا دیگر در سراسر دنیا به طور علنی از القاعده حمایت کرده و آن را مسلح می سازد. همان القاعده ای های تروریستی که به اصطلاح "مسئول به وجود آوردن یازده سپتامبر" بودند ، حالا آن ها بهترین سربازان پیاده و سرمایه های نظامی اطلاعاتی غرب هستند. القاعده در واقع دو سوم از خاک سوریه را برای امپراتوری انگلیس و آمریکا در کنترل خود گرفته است. لیبی هم توسط همین گونه نیروها بود که سرنگون شد.

 

همه این ها صرفا ما را به واقعیت توطئه اجتناب ناپذیری بر می گرداند که امپراتوری ، حتی دیگر زحمت پنهان کردن و در خفا کار کردن را به خود نمی دهد.

 

"تروریست های" اسلامی ، القاعده و بسیاری از کارگزاران آن (از جمله ، شخص به راحتی حذف شده و به صورت نیمه داستان تخیلی در آمده یعنی اُساما بن لادن) همواره تا این دقیقه از زمان جنگ سرد ، قبل و بعد از 11/9 ، در استخدام مستمر نیروهای غربی و سازمان سی آی ا بوده اند.

القاعده ، ساخت آمریکا و با حمایت سی آی ا به وجود آمده است. همان طور که مایکل چوسوداوسکی نوشته است: "آن هائی که به نام "دموکراسی" ، "جنگ جهانی علیه تروریسم" را رهبری می کنند ، همان هائی هستند که سازمان های تروریستی ای را که خود به وجود آورده اند ، حمایت و تامین مالی می کنند."

 

دولت اسلامی ، صرفا یک تغییر جزئی بر همان موضوع همیشگی هست. این گروه نیز "ساخت آمریکا" می باشد که به طور آشکار تحت حمایت و مورد استفاده ایالات متحده آمریکا و متحدان آن قرار دارد و دستورات خود را از حامیان مالی و گردانندگان آمریکائی ناتوئی دریافت می کند. امروزه ، سازندگان واشنگتنی جنگ ، آشکارا و آزادانه می توانند همکاران و کارگزاران تروریستی خود را با اعتماد به نفس ، در آغوش بگیرند.

داستان ساختگی اصلی یازده سپتامبر آن چنان در مغز ها جا افتاده است که حتی تحریف های بعدی هیچ گونه تاثیری ندارند و در هیچ کجای مغز ثبت نمی شوند. مردم نادانی که تحمیق شده اند ، به ندرت متوجه این موضوع می شوند که داستان تخیلی رسمی که شنیده اند ، به طور معمول همیشگی ، مرتب از این رو به آن رو و از آن رو به این رو می شود.

 

حتی "بحران پناهندگان" که نتیجه مستقیم جنگ امپراتوری انگلیس و آمریکا و ناشی از بی ثباتی منطقه هست ، توسط سازمان سیا با دغلکاری به عنوان سلاح تبلیغاتی دیگری مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته شرکت های رسانه ای سی آی ا ، دولت سوریه (که تحت حملات آمریکا قرار دارد) مسئول ایجاد "بحران پناهندگان" می باشد.

 

بنابراین ، "ما" می بایستی رژیم اسد را هر چه زودتر از میان برداریم و برای نابودی آن چه که باقی مانده است ، هر چه بیشتر "مبارزین آزادیخواه" یا همان القاعده ای های "خودمان" را به آن جا بفرستیم. حالا ، همچون یازدهم سپتامبر ، وحشت اُورولی (2) فراوان می باشد.

 

دیک چینی - مغز متفکر و کلیدی یازده سپتامبر قول داد که این جنگ "در زمان حیات ما به پایان نخواهد رسید". در واقع هم همین طور خواهد شد و این جنگ به پایان نخواهد رسید. همان طور که حضور بدخواه ترین جنایتکاران یازده سپتامبر هم به پایان نخواهد رسید. باراک اوباما با حفظ وظیفه شناسی خود ، برنامه دسیسه آمیز یازده سپتامبر بوش چینی را تشدید کرد.

 

تحت رهبری جب بوش (3) که کاندیدای 2016 ریاست جمهوری آمریکاست ، به زودی خانواده جنایتکار بوش از دوباره زمام قدرت جنایی جهان را به دست خواهد گرفت (و یا به دستش داده خواهد شد). جب که "تنها باهوش" خانواده بوش هست ، تا به حال موفق شده است مدیریت کلیدی شرکت های جنایتکار بوش از دوران ایران - کنترا را بر عهده داشته باشد.

 

جرج واکر بوش پسر ، حالا دیگر یک چهره محبوب شده هست. اکثریت آمریکایی ها به او به صورت مطلوب نگاه می کنند. جرج هربرت واکر بوش پدر بزرگ ، "پدر خوانده" سازمان جاسوسی سی آی ا ، و زهر مار پاش بیرحم و آمر کشتار های دسته جمعی ، حالا دیگر در چشم اکثر آمریکائی ها به عنوان یک "پدر بزرگ" مهربان و بی آزار دیده می شود. با وجود جرج پرسکات بوش ، ستاره اقبال نسل بعدی بوش ها در حال صعود است. او که پسر جب بوش و از مادر مکزیکی کلمبا بوش زاده شده ، به صورت یک کابوس وحشتناک از قلمه سیاسی مفید بین خانواده بوش آمریکائی و با تبار لاتینی ، مدارج مختلف در کنگره را در حال گذرا می باشد.

هیلاری و بیل کلینتون هم که مشارکت و همکاری آن ها با خانواده بوش همواره برقرار بوده است ، نیز برای سکونت در کاخ سفید فعالیت می کنند. اگر چرخ فعالیت انتخاباتی جب بوش پنچر بشود ، کلینتون ها "ماشین جنگ" را بی وقفه و بدون "درز" یعنی یکپارچه به جلو خواهند برد.

 

آن چه شک زیادی در آن نیست ، مرحله بعدی این جنگ می باشد. جنگی که به احتمال زیاد درگیری تمام عیار بین ابرقدرت ها یعنی ایالات متحده آمریکا ، روسیه و چین خواهد بود که توسط ساکنین قاتل همان سندیکا ، رهبری خواهد شد. شوربختانه ، همه آن چیزهائی که بیشتر افشاگران 11/9 پیش بینی کرده بودند ، به وقوع پیوستند. این اثبات حقانیت تلخ مزه ای است برای همه آن هائی که در مورد "حقیقت" صحبت کردند و نوشتند. دنیای اطراف ما از طرف خود ، برای خود صحبت می کند و این یک فریاد مرگبار است.

 

فوریه 2016

 

زیرنویس ها:

(1) توضیح مترجم: "جنگ بی پایان" صرفاً برای نفت برپا نشده است. لشگر کشی و اشغال افغانستان و عراق به وسیله امپریالیسم آمریکا ، حمله به لیبی و سوریه و جنگ با داعش، تحت عنوان "جنگ علیه تروریسم" و یا "جنگ بی پایان" در منطقه خاورمیانه را می بایست در استراتژی دراز مدت امپریالیسم آمریکا که ایجاد یک "نظم نوین جهانی" با هدف تاًمین هژمونی بر سایر قدرت های امپریالیستی به عنوان "رهبر جهان" بوده و می باشد ، در نظر گرفت. در شرايطی که این قدرت جهانی بیش از هر زمان دیگری برای تخفیف بحران های اقتصادی و حفظ موقعیت خویش ، نیازمند بحران سازی و جنگ در عرصه بین المللی است ، بسیاری از مناطق جهان را به ورطه آتش و ناامنی کشانده است. در این بحران سازی هاست که کمپانی های تسلیحاتی آمریکائی ، میلیارد ها میلیارد دلار سود می برند. غارت منابع زیرزمینی این کشورها مثل معادن نفت و گاز ، مواد فلزی کمیاب از قبیل لی تیوم ، نیوبیوم ، مولیب دنوم (که در ساختن قطعات کامپیوتر از آن فلزات استفاده می شود) ، کُبالت ، آهن ، طلا ، مس و سنگ های با ارزشی مثل زمرد ، یاقوت و فیروزه ، تنها بخشی از کل استراتژی کنونی امپریالیسم آمریکا محسوب می شود.

 

(2) توضیح مترجم: اشاره به رمان تخیلی جرج اورول به نام "1984" که در سال 1949 نوشته شده است. نویسنده از جامعه ای صحبت می کند که در آن دولت پلیسی بر همه شئونات زندگی افراد ، کنترل مستقیم دارد.

(3) توضیح مترجم: جان الیس (جب) بوش ، پسر دیگر جرج هربرت واکر بوش (پدر) و برادر جرج واکر بوش (پسر) می باشد که قبلا فرماندار ایالت فلوریدا بود و هم اکنون جزء یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان می باشد. باید در نظر داشت که مقاله حاضر ، در ماه سپتامبر 2015 نوشته شده بود که در آن زمان بین پانزده کاندیدای ریاست جمهوری ، جب بوش بیشترین دریافت کننده کمک های مالی از طرف کارگزاران و گردانندگان حزب جمهوری خواه بود. ولی تا به امروز یعنی چهار ، پنج ماه بعد ، جب بوش به خاطر داشتن تنها چهار درصد "محبوبیت" در آمار گیری های پیش از انتخابات ایالتی ، در آستانه بستن دفاتر فعالیت های انتخاباتی خود می باشد.