به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 199 ، دی ماه 1394

 

دولت آمریکا قصد دارد پهپادها را عليه تظاهرکنندگان به کار گيرد !

*       https://dub115.mail.live.com/ol/clear.gifhttps://dub115.mail.live.com/ol/clear.gif

*       https://dub115.mail.live.com/ol/clear.gif

تاکنون هواپيماهای بدون سرنشين وسيله ای بودند در دست ارتش آمريکا برای به اصطلاح مبارزه با تروريست ها در دیگر کشورها و از جمله پاکستان، افغانستان، يمن و ... حال خبرگزاری ها گزارش می دهند که دولت آمريکا پروژه‌هائی را در دست تحقيق دارد که بر اساس آن ها از پهپادها برای پراکنده کردن تظاهرات معترضين در داخل شهرهای آمريکا استفاده شود. بر اساس چنين پروژه‌هائی قرار است اين هواپيماهای بدون سرنشين از هوا با پخش گاز ، تظاهرکنندگان را پراکنده سازند. مایکل کروئولی کارمند علمی بنیاد پژوهشی "اومِگا" در این باره گفت: "محققان ما متوجه شدند که هم اکنون طراحی و توسعه این نوع وسایل برای پخش گاز اشک آور جریان دارد." در حالي که بعضی از متخصصان آمریکایی ابراز نگرانی کردند که این گونه اقدامات می توانند ضرر و آسیب غير قابل کنترلی به مردم بی گناه برسانند.  فعلا پلیس فقط از روی زمین مواد شیمیایی غیرکشنده مانند گاز اشک آور و اسپری فلفل را مورد استفاده قرار می دهد ، اما در سال ۲۰۱۵ میلادی داکوتای شمالی اولین ایالتی بود که به مأموران پلیس اجازه داد از سلاح شیمیایی غیرکشنده با کمک پهپادها استفاده کنند. بدون شک اين اجازه سرآغاز عملی شدن پروژه ای است که نتايج هولناکش از پيش قابل پيش بينی بوده و تنها ماهيت ضدمردمی سرکوب گران حاکم بر آمريکا را بيشتر در مقابل چشم مردم قرار می دهد.