به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 199 ، دی ماه 1394

 

 

به بهانه فرا رسیدن 16 دی ماه ، سالروز مرگ نیما

گرامی باد یاد نیما یوشیج - پدر شعر نو

 

 

شعری از نیما یوشیج

 

 

"تو را من چشم در راهم !"

 

شبا هنگام که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی

وزان دل خسته گانت راست اندوهی فراهم

تو را من چشم در راهم

شبا هنگام که در آن دم ها که بر جا

دره ها چون مرده ماران خفته گانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر

به پای سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه

من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم...