به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 198 ، آذر ماه 1394

 

۴۰ هزار مورد برخورد با بدحجابی تنها در 8 ماه !

يکی از جلوه های دخالت رژيم در زندگی خصوصی مردم و سرکوب زنان را به راحتی می توان از ابعاد وسيع متوقف کردن خود روهای مردم و ايجاد مزاحمت برای زنان داخل ماشين ها متوجه شد.  به گزارش فارس، سردار سیدتیمور حسینی ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ها اعلام کرد که در ۸ ماهه امسال در برخورد با بدحجابی: "بالغ بر ۴۰ هزار مورد برخورد با بدحجابی داشتیم که برخوردها به شکل توقیف وسیله نقلیه و معرفی به دستگاه قضایی بوده است."