به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 198 ، آذر ماه 1394

 

توزیع برنج آلوده و تاریخ‌ مصرف گذشته دولتی بین مردم!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محموله های متعددی از برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده اند. بر اساس اين گزارش اين برنج ها از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بودند. مبدأ این برنج‌های وارداتی هم هند،تایلند، اروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است. خبرگزاری تسنیم در ادامه اين گزارش نوشته است که: "تا کنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده و خواستار پاسخ گویی شدند که خبری از این پاسخ گویی در دست نیست". به اين ترتيب بر اساس گزارشات خود رسانه های دولتی شرکت بازرگانی دولتی که متعلق به دولت ايران می باشد عامل توزيع برنج تاريخ مصرف گذشته و بی کيفيت معرفی شده است.