به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 196 ، مهر ماه 1394

 

پیام فدایی: به دنبال انتشار  "ملاحظاتی در رابطه با نوشته اصغر ایزدی به نام "من مرگ را دیدم" از رفیق فریبرز سنجری، نویسنده "من مرگ را دیدم" در هر سایتی که مقاله وی درج شده بود و امکان اظهار نظر هم در آن سایت وجود داشت جهت رفع ناروشنی های نوشته اش اطلاع رسانی کرد. هم چنین وی ای-میلی نیز با همان مضمون به آدرس ای-میلی سازمان ارسال کرده است. با تشکر از احساس مسئولیت اصغر ایزدی، برای اطلاع خوانندگان پیام فدائی متن مزبور را در این جا درج می کنیم.

 

یک توضیح در رابطه با دو مقاله

 

"من امروز و به تصادف این نوشته رفیق دیرینه و عزیزم فریبرز سنجری را دیدم و خواندم. از او بسیار سپاسگزارم که به حافظه من یاری رسانده تا بتوانم چند نکته را در نوشته ام با عنوان "من مرگ را دیدم" تصحیح و تدقیق کنم:
۱-  من بسیار متاسف هستم که حضور رفیق علی رضا نابدل در آن اتاق به کلی از حافظه من پاک شده است ، تا به آن حد که فکر می کردم من اصلا او را ندیده ام. به رغم آن چه که فریبرز نوشته است و اشارات دیگری که از رفقای حاضر در آن جمع برای حضور و یا عدم حضور نابدل دنبال کرده ام، هنوز هم نمی توانم چهره و رفتار او را در آن اتاق عمومی اوین به خاطر بیاورم و جز شرمندگی پاسخی برای آن ندارم.

 

۲-  آن چه را که درباره مقاومت ها و ضعف های رفقا نابدل و مناف فلکی نوشته ام، طبعا به میزان حافظه ضعیف من بر می گردد و تصحیح می کنم که در آن اتاق عمومی و از رفقا شنیدم که رفیق مناف فلکی بنا به خواست خودش نمی خواسته که به جمع آورده شود و این امر درباره رفیق نابدل صدق نمی کند.

 

۳-  متاسفم از این که حافظه ام یاری نداده است که اسامی دیگری از رفقای چریک فدائی را که در آن اتاق با هم بودیم را ذکر کنم؛ باید سپاسگزار رفیق سنجری بود که با حافظه خوبش اسامی آن ها را در این نوشته خود ذکر کرده است.


۴-  در نوشته من آمده است: "در این اتاق بود که مطلع شدیم که گروه دیگری هم تشکیل شده که خط مشی چریکی را در دستور کار خود دارند ولی با دیدگاه اسلامی"؛ تصحیح می کنم که من و نه "ما"! این بی دقتی ناشی از آن است که چون من در سلول بودم و بی خبر از همه حوادث، تنها با آمدن به اتاق عمومی بود که از این موضوع برای اولین بار مطلع شدم."

 

اصغر ایزدی

 

لینک نوشته اصغر ایزدی به نام "من مرگ را دیدم":

 http://www.radiozamaneh.com/234831

لینک "ملاحظاتی در باره نوشته اصغر ایزدی به نام "من مرگ را دیدم" نوشته فریبرز سنجری:

 http://www.siahkal.com/index/mid-col/molahezati-dar-bareh-navashteh-Izadi.htm