به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 196 ، مهر ماه 1394

 

 

به یاد "دکتر سعید"

 

با کمال تاسف از خبر مرگ دکتر داریوش زند (دکتر سعید) مطلع شدیم.  دکتر زند که در میان بسیاری از روستاییان زحمتکش کُردستان و پیشمرگان دلاور خلق کُرد با نام "دکتر سعید" شناخته می شد، پزشکی متعهد و مبارز بود که در طول سال های سخت هجوم رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و ارتش و سپاه ضد خلقی آن به توده های تحت ستم و مبارز کُردستان ، تخصص و دانش خود را برای کمک به جنبش انقلابی در اختیار خلق کُرد و پیشمرگان رزمنده اش گذارد و با کمترین امکانات، جان بسیاری از پیشمرگان و توده های محروم کُردستان را نجات داد و خدمات فراموش نشدنی و بزرگی را در آن بُرهه حساس به جنبش خلق کُرد کرد.

پیام فدایی مرگ دکتر سعید را به بازماندگان و عزیزان او تسلیت می گوید.