به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 195 ، شهریور ماه 1394

 

 

گزارش نشست عمومی فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

نشست فعالین چریکهای فدایی خلق ایران، با شرکت فعالین سازمان از کشورهای مختلف برگزار شد. این نشست فرصتی بود تا تعداد قابل توجهی از رفقا گرد هم آمده و در طول چند روز حول مسایل ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی در فضایی صمیمانه و رفیقانه به بحث و تبادل نظر بپردازند و به ویژه حول چگونگی گسترش هر چه بیشتر فعالیت ها و صفوف چریکهای فدایی خلق ایران بحث و گفتگو کنند.

 

پس از افتتاح نشست و به دنبال اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان آزادی و سوسیالیزم و بخصوص شهدای چریکهای فدایی خلق، جلسه با انتخاب گردانندهگان و منشی های نشست آغاز شد. بخش بعدی نشست به بررسی گزارش هایی اختصاص یافت که تشکیلات در مورد موقعیت فعلی و وظایف پیشارو در عرصه های سیاسی و نظری و تشکیلاتی در اختیار رفقا قرار داده بود که تمامی رفقا فرصت یافتند راجع به آن ها مفصلا بحث کرده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

 

در ادامه نشست، هر یک از رفقا گزارشی از فعالیت های مبارزاتی فعالین چریکهای فدایی خلق در کشورهای خود را به اطلاع جمع رساندند. یکی از نقاط مشترک کلیه گزارشات ارائه شده، تاکید بر مواضع انقلابی صحیح سازمان و گسترش نفوذ تشکیلات و بررسی موقعیت آن در جنبش و هم چنین انعکاس بیشتر مواضع انقلابی سازمان در داخل کشور بود که به نوبه خود به بحث هایی حول چگونگی گسترش هر چه بیشتر فعالیت های انقلابی سازمان علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی دامن زد. در جریان این گردهمایی بزرگ، کمیته برگزار کننده نشست با سازماندهی قبلی چندین کارگاه آموزشی حول مسایل مهم نظری و سیاسی و تشکیلاتی و هم چنین تاریخ سازمان را برگزار کرد. این کارگاه ها یکی از دستاوردهای بسیار مثبت نشست فعالین سازمان و تجربه ای بود که همگی رفقا با اتفاق نظر ، خواهان تداوم و ارتقا آن در نشست های آتی شدند. نشست وسیع فعالین چریکهای فدایی خلق پس از چند روز کار پیگیر و سازنده با خواندن سرود انترناسیونال در فضایی پر شور و صمیمی به کار خود پایان داد.

 

چریکهای فدایی خلق ایران

شهریور 1394