به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 186 ، آذر ماه 1393

 

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه

افشاگر چهره ضدمردمی دولت روحانی

بر اساس گزارشات منتشره، اعتصاب غذای ده ها تن از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی مرکزی ارومیه که از آخرین روزهای آبان ماه آغاز شده ، هم چنان ادامه دارد. دلیل این اعتصاب، اعتراض به شرایط وحشتناکی ست که دژخیمان جمهوری اسلامی در سیاهچال های خود برای زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی بوجود آورده اند. مهم ترین خواسته زندانیان اعتصابی "تفکیک جرائم" و بر این اساس جدا سازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی ست. زندانیان هم چنین به رفتار وحشیانه زندانبانان با زندانیان و شرایط وحشتناک غذایی و بهداشتی در بندها معترضند. لازم به ذکر است که جداسازی زندانیان سیاسی از مجرمین عادی امری ست که حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی نیز ظاهرا به رسمیت شناخته شده ، اما مقامات ضد خلقی دولت "تدبیر و امید" روحانی عامدانه این حق طبیعی زندانیان سیاسی را زیر پا گذارده و به منظور ایجاد فشارهای بیشتر روحی و روانی، هم چنان آن ها را با زندانیان جرائم جنایی در بندهای مشترک نگهداری می کنند. گزارشات منتشره هم چنین حاکی از وخامت سایر جوانب شرایط زیستی زندانیان در سياهچال های رژیم در دوره روحانی می باشد. به گونه ای که زندانبانان کمترین حقوق ناچیز زندانیان نظیر نیازهای غذایی، امکانات بهداشتی و درمانی آن ها را پایمال کرده و کوچکترین اعتراض به این شرایط غیر انسانی را با تشدید بدرفتاری و مجازات زندانیان و تهدید آن ها به اجرای "حکم اعدام" پاسخ می دهند. تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رسوایی هر چه بیشتر سردمداران جمهوری اسلامی را به نمایش گذارده و خشم خانواده های زندانیان سیاسی و افکار عمومی علیه رفتارهای جنایتکارانه جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و مخالفین دربند این رژیم و حمایت از خواست های آن ها را هر چه بیشتر برانگیخته است.