عبداله باوی

ریاکاری‌های یک سياستمدار بورژوا !

چندی پیش هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه دولت باراک اوباما در یک مصاحبه‌ تلویزیونی بار دیگر واقعيت شکل دادن و سازماندهی "مجاهدین" افغان به وسيله دولت ايالات متحده آمريکا را مورد تاکيد قرار داد و گفت: "کسانی که امروز ما با آن ها در جنگیم، 20 سال پیش خودمان به وجود آوردیم. زمانی که در جنگ سرد، رئیس جمهور ریگان با تایید کنگره به پشتیبانی از ارتش پاکستان پرداخت، بعد هم مجاهدین افغان را به انواع تجهیزات جنگی مجهز کردیم و اجازه دادیم اسلام وهابی در افغانستان رشد کند تا ما بتوانیم شوروی را شکست دهیم، و البته موفق هم شدیم. شوروی میلیاردها دلار از دست داد و در نهایت امپراطوری شوروی از هم پاشید، برای همین خیلی‌ها معتقدند این کار سرمایه‌گذاری بدی برای ما نبوده، اما باید مراقب باشیم چون هر چه بکاریم همان را درو خواهیم کرد". (تاکید از من است). ( اين مصاحبه را از طريق لينک زير می توانيد مشاهده کنيد(1)

رسانه‌های مختلفی اين سخنان هیلاری کلینتون در رابطه با مجاهدين افغان را به عنوان "اعتراف" در دنیای مجازی قلمداد کرده اند. البته همين ايده از سوی برخی نيروها در اپوزيسيون جمهوری اسلامی هم مطرح و اشاعه داده شده است.  اما اگر اعتراف به این معناست که حقیقتی از توده‌ها پنهان نگهداشته شده و بعد به وسيله کسی و يا مقامی بازگو میشود، همه میدانند که دست ساز بودن "مجاهدین افغان" بر کسی پوشيده نبود. در زمان رياست جمهوری ريگان، رئيس جمهور آمريکا با نمايندگان مجاهدين افغان بارها جلسه رسمی برگزار کرد . جدا از اين، حمايت مالی و نظامی سازمان جهنمی سيا هم از اين جريان، امر پوشيده ای نبود. به خصوص که بن لادن خود نتيجه چنين پروژه‌ای بود. حتی صنعت سینمای آمریکا بارها در اين رابطه فیلم ساخته و در اين فيلم‌ها با فرهنگ ارتجاعی حاکم بر اين صنعت که مُبلّغ فرهنگ طبقه حاکمه آمريکاست، تلاش شده است که مزدوران سيا ساخته در افغانستان را آزاديخواهانی واقعی که برای دموکراسی می‌جنگند جلوه داده شوند.

در واقع آن چه وزير سابق خارجه آمريکا عنوان نمود، نه یک "اعتراف" بود و نه يک افشاءگری عليه جناح مخالف، بلکه این کار بيشتر یک نوع بازار گرمی برای پيشبرد همين سياست ها در آينده به نظر میرسيد. آن هم در شرايطی که همين امروز امپرياليسم آمريکا در کار پر و بال دادن به داعش میباشد. به همين دليل هم نمیتوان و نبايد اظهارات کلينتون را بدون رياکاری ذاتی سياستمداران بورژوا در نظر گرفت.

چرا هیلاری کلینتون با توجه به اطلاعات پشت پرده ای که به عنوان وزير سابق خارجه آمريکا دارد امروز که امپرياليسم آمريکا در کار تجهيز نظامی داعش و هدایت و کنترل این نیرو است چيزی نمی گويد؟  داعشی که  سند آشکار گندیدگی امپریالیسم می باشد. بلکه بر عکس در تلاش است که این را القاء کند که داعش نتیجه باز گذاشتن دست "مجاهدین" افغان بوده ونه الزامات کنونی سياست امپرياليسم آمريکا.  و مجاهدين هم بیشتر نتیجه "اشتباه" در سیاست های آمریکا بوده است و نه يکی از رذيلانه ترين ترفند های اين نيروی ارتجاعی عليه مخالفينش . براستی چرا او از رابطه خود با داعش و ترغیب آن ها به جنایات بیشتر علیه توده های منطقه سخن نمی گوید؟  البته نيازی هم به گفتن او نيست چون همه کمونیست ها و آزادیخواهان دنیا با این نوع "اشتباهات" امپریالیسم آشنا هستند که هر چند وقت یک بار به کشوری تجاوز میکند و بعد از ویرانی آن کشور و زمانی که به آن چه میخواست رسيد ، اعلام میشود که البته اشتباهاتی هم رخ داد و اين موارد گاه حتی "افشاء" هم میشود.  هم چون حمله به عراق بدلیل داشتن سلاح اتمی و لیبی بدلیل کمک به گروه های تروریستی، که البته زمانی بی پايه بودن اين دلائل از سوی مشاطه گران امپرياليسم "افشاء" شد که این حملات با هزاران کشته ومجروح و ویرانی این سرزمین ها خاتمه یافته بود. 

هیلاری کلینتون یکی از حلقه بگوشان امپریالیسم و مجريان سیاست های آن است.  آن هم در زمانه ای که دستان خونین امپریالیسم آمریکا در هر جنایتی در این کره خاکی در مقابل چشم همگان قرار گرفته است. این امپریالیسم در هر کشوری وارد شده است به جز مرگ و تخریب چیزی باقی نگذاشته است. کودتا هایی که در جهان تحت سلطه براه انداخت، مجهز کردن نیروهای ارتجاعی علیه زحمتکشان و سرکوبی تمام آزادیخواهانی که برای رهائی کارگران و زحمتکشان میکوشند ، اينها تنها نمونه‌هائی از آن سیاست میباشد، واقعياتی که نشان میدهد هر کس کوچکترین امیدی به این نیروی ارتجاعی قرن داشته باشد جز خیانت به کارگران و زحمتکشان آينده ای نخواهد داشت.

هیلاری کلینتون در این مصاحبه به "جنگ" آمریکا با داعش اشاره میکند بدون اين که از دست آمريکا در پشت سر داعش چيزی بگويد. امروز ديگر هر کسی می داند و سئوال می کند که این چگونه جنگی است که خود آمریکا "دشمن" خود را مجهز کرده و تمام رسانه‌ها بورژوازی در آمریکا و اروپا را در خدمت آن ها گذاشته تا از هر جنایتی خبر کسب کرده و حتی آن را بنمایش بگذارند.  چگونه است که نوکران حلقه بگوش آمریکا همچون ترکیه و عربستان به کمک این "دشمن" آمده و نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار آن می گذارند، چگونه است که داعش، این جنایتکارترین نیروی ارتجاعی این چنین جنایات خود را به نمايش می گذارد و هیچ دولت مدعی دموکراسی این حقیقت را به مردم خود نمی گوید که این قاتلان چگونه شکل گرفته‌اند و به چه منظوری این چنین آزادانه در خاورمیانه عمل می کنند؟  آن کس که کوچکترین شناختی از امپریالیسم دارد میداند که این وحشیان از منافع چه کسی دفاع کرده و به چه کسی خدمت میکنند.

در پایان مصاحبه هیلاری کلینتون، بعد از اين که اومی گويد که "چون هر چه بکاریم همان را درو خواهیم کرد" تلویزیون، حمله به برج های دو قلو در 11 سپتامبر را نشان میدهد تا بنياد گرائی اسلامی را که زاده سياست خود آمريکاست را رياکارانه دشمن آمریکا نشان دهد و این قدرت امپریالیستی بتواند برای برنامه‌های جنگی خویش توجیهات "مردم پسند" بیشتری دست و پا کند.  ولی تاریخ ايستا نیست و دير يا زود توده‌ها با کسب آگاهی و متحد شدن با هم به پا می‌خيزند و هم چنان که بیش از اين در طول تاريخ به قدرتمندان جنايتکار نشان داده اند سازندگان مجاهدين افغان و داعش و هر نوع بنياد گرائی را درو کرده و به زباله دان تاریخ خواهند انداخت. در آن زمان میشود گفت که سرمايه داران هر چه کاشته اند "همان را درو" خواهند کرد.

زیرنویس:

1ــ اين مصاحبه را از طريق لينک زير می توانيد مشاهده کنيد

https://www.facebook.com/sepidedam/videos/10152983819793954

ژوئن 2015