به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 195 ، شهریور ماه 1394

 

 

کاربرد سلاح شیمیایی توسط داعش در سوریه و عراق،

جلوه ای دیگر از جنایات مزدوران امپریالیسم!

 

گزارشاتی که در هفته های اخیر توسط رسانه های آلمانی و آمریکایی منتشر و تایید شده اند حاکی از آن است که دار و دسته جنایتکار موسوم به "حکومت اسلامی عراق و شام" به جنایات ضد خلقی خود ابعاد تازه ای بخشیده و در بخش های کُرد نشین سوریه و عراق دست به حملات شیمیایی علیه مردم و نیروهای مخالف زده است. آخرین موج این حملات در منطقه "حسکه" در سوریه، "مخمور" در کُردستان عراق و برخی دیگر از جبهه های جنگ با نیروهای اقلیم کُردستان بوده که بنا به اخبار منتشر شده حداقل تعداد زیادی زخمی به جای گذارده است. قربانیان ، بدلیل استنشاق گاز خردل و سایر گازهای شیمیایی و سوختگی و حالت خفگی و تهوع، در وضعیت وخیمی به سر می برند.

 

این خبر نفرت انگیز سئوالی مهم و اساسی را مطرح می کند و آن این که آیا داعش بدون خواست و حمایت امپریالیست های پشتیبانش ، امکان داشت که به سلاح شیمیائی دست یاید؟ آیا تجربیات همه جنگ هائی که در دوره های اخیر به نفع کمپانی های امپریالیستی در اقصی نقاط جهان و به طور مشخص در منطقه خاورمیانه سازمان داده شده ، نشان نمی دهند که چنین سلاح هائی از طریق نیروهای امپریالیستی و با اطلاع آن ها به دست داعش رسیده است؟ بدون شک جنایت اخیر، تنها انزجار و نفرت تمامی نیروهای آزادیخواه و وجدان های بیدار جهانی از این همه قساوت و جنایت را فزونی خواهد بخشید.

 

امروزه یک سال و اندی پس از ظهور داعش و جنایات توصیف ناپذیر این جریان علیه خلق های تحت ستم منطقه، سیاست ها و عملکرد این جریان با فاکت های غیر قابل انکار نشان داده که اصولا شکل گیری، ظهور و ادامه حیات این جریان مخوف و پیشروی هایش، جز با تایید و حمایت های تسلیحاتی، مالی و تبلیغاتی امپریالیست ها و دولت های وابسته به آن ها در منطقه امکان ناپذیر بوده و می باشد. در نتیجه جنایت اخیر رسوایی بزرگی برای حامیان داعش و اربابان جهانخوار آن است که دستان شان تا مرفق به خون زحمتکشان منطقه آلوده است. همان قدرت هایی که به رغم تمامی تبلیغات عوام فریبانه شان و به رغم تشکیل یک "ائتلاف بین المللی" از 60 کشور علیه داعش، در واقع خود خالق این هیولای زشت بوده و به اشکال مختلف جلوی نابودی این جریان را گرفته و در پناه تبلیغات جنگی شان حتی از آموزش و تسلیح مزدوران داعش در زیر چتر شبکه روابط خود در منطقه خودداری نمی کنند. تنها نگاهی به تمام اخبار و گزارشاتی که یا توسط خود مردم و یا مخالفان داعش بر بستر تشدید تضادهای امپریالیستی در طول این مدت انتشار یافته ، کافی ست که نشان داده شود قدرت واقعی ماورای داعش، قدرت امپریالیست ها به رهبری آمریکا و مجموعه ای از دولت های وابسته و مرتجع منطقه نظیر عربستان و قطر و اسراییل و ترکیه و اردن و امثالهم است. بدون حمایت های این مجموعه داعش حتی یک لحظه در برابر مردم زحمتکش و آزادیخواه منطقه تاب نمی آورد. واقعیتی که خیزش توده های زحمتکش و مسلح کوبانی و شکست خفت بار داعش در مقابل آن ها ، آن را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذارد.

 

این اولین بار نیست که توده های تحت ستم منطقه قربانی حملات مرگبار سلاح شیمیایی توسط یک نیروی وابسته به امپریالیسم می شوند. زخم های عمیق ناشی از فاجعه کشتار حلبچه در اثر کاربرد جنایت کارانه سلاح های شیمایی ای که آمریکا برای ایجاد "توازن" در 8 سال جنگ امپریالیستی ایران و عراق در اختیار صدام حسین گذارده بود، هنوز از روح و جسم زحمتکشان منطقه التیام نیافته است. یا حمله شیمیایی سال 2003 ارتش اشغالگر آمریکا به "فلوجه" و کشتار مردم با استفاده از گاز خردل و فسفر سفید که اسنادش در مقابل مردم جهان فاش شد، نمونه دیگری از استفاده از سلاح شمیائی علیه مردم منطقه توسط امپریالیسم و مزدورانش را به نمایش می گذارد. (در این مورد رجوع کنید به فیلم مستند "فلوجه، کشتاری پنهان" در لینک زیر https://www.youtube.com/watch?v=9T5mc4ZJiGI) و بالاخره هنوز هیچ کس نقش آفرینی مستقیم و غیر مستقیم جنایت بار آمریکا و شرکا در حمله شیمیایی سال 2012 علیه مردم بی دفاع سوریه را از یاد نبرده است. همه می دانند که چگونه در سال 2012، زمانی که آمریکا فریبکارانه "خط قرمز" خود برای حمله مستقیم نظامی به دولت اسد را استفاده از "سلاح های شیمیایی" اعلام کرده بود، این حملات اتفاق افتاد و فاجعه کشتار و زخمی ساختن هزاران کودک و زن و مرد سوری را آفرید. جنایتی که بر بستر تشدید تضادهای امپریالیستی به سرعت معلوم گشت توسط خود مزدوران آمریکا متشکل در گروه های "اپوزیسیون" سوریه انجام شده بود و نه رژیم تبهکار اسد. بدون شک این جنایت بدون فراهم شدن دسترسی مزدوران "اپوزیسیون" اسد به سلاح های شیمیایی از سوی قدرت های حامی آن ها که همگی دست در دست امپریالیسم آمریکا دارند امکان پذیر نمی گشت. این حقیقت نمونه دیگری ست که سیاست های فریبکارانه دولت آمریکا را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که در شرایط استفاده مزدوران داعش از سلاح شیمیایی و جنایات ضد خلقی آن ها، آمریکا و شرکاء چگونه این واقعیات را ماست مالی کرده و یا از آن ها جهت دخالت بیشتر در منطقه سود می جویند. در این میان اما آن چه برای این قدرت ها از اهمیت بالائی برخوردار است اطلاع از تاثیرات سلاح های مرگبار ساخته کارخانجات خود در صحنه عمل می باشد و به همین دلیل هم هست که به دنبال گزارش این خبر هیات های تحقیقی آمریکایی - فرانسوی، سریعا به بازدید از منطقه ای که حمله شیمیائی در آن جا صورت گرفته اعزام شدند تا به"بررسی" نتایج و تاثیر این سلاح ها بپردازند.

 

از این جنبه نیز رویدادهای اخیر در استفاده از سلاح های شیمیایی، پیش از هر چیز، رسوا کننده چهره تبهکار قدرت های امپریالیستی ست.

 

واقعیت این است که استفاده داعش از سلاح شیمیایی در جبهه های جنگ و علیه توده های تحت ستم منطقه، نه نشانگر ارتقاء سطح و توانایی های ضد خلقی جنگی این نیروی وابسته و جنایتکار بلکه جلوه دیگری از توحش و بربریتی است که ذاتی هر نیروی وابسته به امپریالیسم می باشد. به خصوص که در گذشته نیز نیرو های اپوزیسیون دولت سوریه از سلاح های شیمیائی استفاده کرده و حتی حامیان داعش چندی پیش در حال حمل مواد شیمیائی مرگبار در ترکیه دستگیر شده بودند. سلاح شیمیایی در دست تبهکاران داعش، یکی از نتایجش این خواهد بود که به این جریان امکان می دهد ، توازن نظامی قوا بین خود و متحدینش با مخالفین را تا حدی بر هم زده و قدرت مانور بیشتری برای این نیروی وابسته فراهم آورد تا سیاست های ضد خلقی وسیعتری را به پیش ببرد. یکی از نتایج کاربرد سلاح های مرگبار شیمیائی گسترش سایه ناامنی و وحشت فزون تر بر زندگی پر درد و رنج توده های محروم و زحمتکش منطقه خواهد بود. از آن جا که داعش زائده ماشین جنگی امپریالیسم آمریکا و شرکاء در منطقه است، مسلح ساختن آن به سلاح شیمیایی نمایان گر نقشه های باز هم جنایت کارانه تر اربابان داعش علیه کارگران و خلق های تحت ستم و رقبای آن ها در منطقه می باشد. این واقعیت ضرورت افشاء و مقابله وسیع تر و هر چه یک پارچه تر توده های تحت ستم و نیروهای آزادیخواه با حامیان آشکار و پنهان مزدوران داعش یعنی امپریالیست ها و دولت های وابسته به امپریالیسم در منطقه را با برجستگی هر چه بیشتری مطرح می کند.