به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 187 ، دی ماه 1393

 

عباس دمیرچی

پلیس استرالیا ، حافظ "پرچم" و منافع جمهوری اسلامی !

روز پنجشنه ۱۵ ژانویه برابر با ۲۵ دی ماه، استادیوم سیدنی المپیک پارک ( اِی، اِن، زِد ANZ) در شهر سیدنی استرالیا، شاهد مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و قطر بود.  این بازی در چهارچوب مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا در استرالیا در ساعت 8 شب با حضور بیش از ۲۲۶۰۰ نفر تماشاچی برگزار شد. اکثریت بزرگ تماشاچیان را ایرانیان مقیم استرالیا تشکیل می دادند.  در تمام طول بازی دختران و پسران جوان و خانواده های ایرانی مقیم سیدنی و دیگر شهرهای استرالیا، با دف و شیپور و در حال رقص و پایکوبی و تشویق بازیکنان تیم ایران بودند. البته تعدادی عراقی نیز در حالی که پرچم عراق را در دست داشتند ، از تیم ایران پشتیبانی می کردند. با پیروزی تیم ایران رقص و پایکوبی طرفداران این تیم به بیرون استادیوم و فضای باز دهکده المپیک کشیده شد و تا نیمه های شب ادامه داشت. اما نکته مهمی که در جریان این بازی  توجه بخشی از تماشاگران را به خود جلب نمود برخورد پلیس با ایرانیانی بود که پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی در دست داشتند. در گوشه ای از استادیوم ، دو نفر پرچم سه رنگ با آرم شیر و خورشید را که چندان هم بزرگ نبود در دست داشتند. یکی از آن ها جوان و دیگری فرد پا به سن گذاشته ای بود.  فرد جوان تر ، هر زمان دوربین های استادیوم به طرفش می آمدند، سریع پرچم خود را مقابل پرچم های منقش به آرم رژیم جمهوری اسلامی که افراد دیگری داشتند ، قرار می داد.  هنوز زمانی از بر افراشتن این پرچم ها نگذشته بود که پلیس های ویژه و آموزش دیده در گروه های چهار نفره و ملبس به لباس و تجهیزات ضد شورش، به سرعت به سمت آنان رفته و در خواست پایین آوردن پرچمشان را کردند. آن ها در ابتدا برای خلاصی از دست پلیس ها ، پرچم های خود را جمع کردند. پس از رفتن پلیس ها، آن ها دو باره پرچم های خود را باز کردند، اما هنوز دقیقه ای نگذشته بود که پلیس ها باز پیدایشان شد و اصرار داشتند که سفارت جمهوری اسلامی خواسته تا پرچمی به غیر ار پرچم جمهوری اسلامی بر افراشته نباشد. و به آن ها دستور داده شده که جلوی هر پرچم دیگری را بگیرند.

این وضع دو بار تکرار شد یعنی این ها پرچم را بلند می کردند و پلیس ها می آمدند و می گفتند بیاورید پائین و آن ها هم پرچم های خود را جمع می کردند.  بار سوم ، فرد مسنی که پرچم را داشت با اصرار به پلیس ها می گفت که "اگر من آزادی بر افراشتن پرچم خود را ندارم، پرچم را از من بگیرید" پلیس ها باز تأکید میکردند که "به ما دستور داده شده است" و کاری از ما ساخته نیست . تا این که پلیس پرچم ها را از آن ها گرفت. پس از مدتی فرد مسن تر یکی از پرچم های منقش به آرم رژیم اسلامی را که در اندازه های کوچک کاغذی و تبلیغاتی از طرف سفارت پخش شده بود را از روی زمین بر داشته و قسمت دایره مانند آرم (الّله) را پاره کرده و قسمت سه رنگ مانده را در دست گرفت. در واقع اندازه و سوراخ بوجود آمده از پاره گی ( الّله) در پرچم طوری نبود که حتی توجه افراد از مسافت بیشتر از دو یا سه متر و یا دوربین های موجود را به خود جلب کند.  اما باز هم و برای چندمین بار ، پلیس ضد شورش استرالیا به دستور سفارتی های رژیم جمهوری اسلامی بازگشته و همین پرچم کاغذی را هم گرفتند. این اتفاق برای تماشاگرانی که دور و بر این افراد بودند و از نزدیک واقعه را دنبال می کردند، روشن ساخت که اولا جاسوسان سفارت در قالب تماشاگر، در میان مردم به تعداد زیادی حضور دارند و در ثانی رابطه جمهوری اسلامی با دولت استرالیا در چه سطحی است که حتی پلیس استرالیا اجازه برافراشتن  پرچم سه رنگ که آرم جمهوری اسلامی را نداشته باشد را هم نمی دهد. این حرکت هم چنین اوج فریب و بیشرمی دولت هایی نظیر استرالیا را به نمایش گذارد که مدعی دفاع از "دمکراسی" و "حق آزادی بیان" می باشند.

ژانویه 2015