هشدار

دیدن این فیلم ممکن است برای برخی از کاربران نامناسب باشد.


>>> فلوجه، کشتاری پنهان <<<

فیلمی از جنایات امپریالیسم آمریکا در شهر فلوجه عراقتوجه: برای دیدن این فیلم در یوتیوب ،

به منظور تائید سن کاربر ، به داشتن ایمیل جی میل در گوگل نیاز هست.    تهیه کننده: سیگفریدو رانوچی Sigfrido Ranucci

    دوبله فارسی: چریکهای فدایی خلق ایران

   

بازگشت به صفحه ویدیو کلیپ ها

بازگشت به صفحه اصلی