فراخوان

زمان: شنبه اول ماه مه ۲۰۲۱ ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر مکان: میدان «دام» آمستردام - هلند

در سالگرد قیام خونین گرسنگان برای «نان، کار و آزادی»، «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران در هلند»...

علیه موج اعدام‌های وحشیانه جمهوری اسلامی بپاخیزیم! لندن - انگلستان