مصاحبۀ پیام فدائی با رفیق “مُشرِف”، از کمونیستهای افغانستان در ارتباط با تحولات اخیر

در فرمت پی دی اف به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران … ادامه خواندن مصاحبۀ پیام فدائی با رفیق “مُشرِف”، از کمونیستهای افغانستان در ارتباط با تحولات اخیر