سرنگونی جمهوری اسلامی، انتخاب واقعی مردم ماست!

متن کامل با فرمت پی دی اف

به دنبال مرگ رئیسی، رئیس جمهور جنایتکار جمهوری اسلامی و یکی از عاملین قتل‌عام هزاران تن از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، دیکتاتوری حاکم تصمیم گرفته‌است مثل همیشه با برگزاری یک نمایش انتخاباتی کاملا مهندسی شده، مهره‌ی جایگزین رئیسی جلاد را اعلام نماید. همه می‌دانند که جمهوری اسلامی در انتصابات چند ماه پیش (۱۱ اسفند ۱۴۰۲) تو‌دهنی محکمی از مردم خورد و توده‌های آگاه و مبارز ایران با عدم شرکت در به اصطلاح انتخابات مجلس و اعلام علنی این امر در تجمعات اعتراضی خود، باعث از بام افتادن طشت رسوائی این رژیم ضد خلقی گشته و عدم مشروعیت آن را با وضوح هرچه بیشتری به نمایش گذاشتند. در نتیجه از آنجا که جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند دستش برای مردم رو شده تصمیم گرفته است با تهدید و تطمیع و آمارسازی‌های قلابی تا می‌تواند بازار مضحکه انتخاباتی در پیش را پر رونق نشان دهد. بی دلیل نیست که هنوز انتخابات ۸ تیرماه شروع نشده است دستگاه تبلیغاتی رژیم از شرکت میلیون‌ها نفر در آن خبر می‌دهد. در حالی که از مضحکه انتخاباتی ۱۱ اسفند که مردم به طور وسیعی آن را تحریم نمودند چند ماهی بیشتر نگذشته و در این فاصله هم دیکتاتوری حاکم نه تنها هیچ گامی در جهت تحقق مطالبات کارگران و ستمدیدگان برنداشته است بلکه شرایط زندگی کارگران و ستمدیدگان حتی نسبت به ماه‌های قبل بدتر هم شده است. با این حساب بی‌شک پاسخ مردم مبارز ما به مضحکه ۸ تیرماه ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی همچون ۱۱ اسفندماه خواهد بود. 

مردم ما در جریان مبارزات و اعتراضات خود در طی بیش از چهار دهه سلطه سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به عینه دیده‌اند که در زیر سلطه این دیکتاتوری عنان گسیخته هیچ یک از الزامات یک انتخابات واقعی وجود نداشته و ندارد. چرا که اساساً دیکتاتوری حاکم نیازی به ابراز اراده آزاد توده‌ها ندارد و بر عکس بارها نشان داده است که اراده آنها برای دست‌یابی به یک زندگی انسانی را وحشیانه سرکوب می‌کند. آنچه سردمداران جمهوری اسلامی همواره به آن نیاز داشته و دارند حضور مردم در بالماسکه‌های انتخاباتی آنها می‌باشد تا از این طریق برای خود مشروعیت دست و پا کرده و در همان حال برای رسانه‌های امپریالیستی امکان فریبکاری فراهم نمایند تا آنها این رژیم دیکتاتور را در افکار عمومی جهان، دموکرات و دارای پایگاه مردمی جلوه دهند. به همین دلیل هم هست که این روزها دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هرکس که علیه انتخابات ۸ تیر سخن می‌گوید را بازداشت می‌کند. حکومت حتی به شگردهای رسوائی متوسل می‌شود؛ از جمله این که روحانیون بازداشت شده اهل سنت را تحت فشار قرار داده است تا در زیر تیغ این رژیم مردم را تشویق به “حضور و مشارکت در انتخابات” کنند. اما پاسخ مردم به تبلیغات رژیم درباره مضحکه انتخاباتی ۸ تیر روشن است. اکثریت مردم ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی با همه دارودسته‌های درونی‌اش می‌باشند. به همین دلیل هم توده‌های کارد به استخوان رسیده ما با تحریم این انتصابات حکومتی بار دیگر سیلی محکمی بر صورت دیکتاتوری حاکم زده و بر ضرورت سرنگونی این رژیم ددمنش تاکید می‌کنند.

چریکهای فدائی خلق ایران با پشتیبانی از تحریم آگاهانه و فعال مضحکه انتخاباتی ۸ تیر بر این باورند که تحریم مضحکه انتخاباتی اخیر جمهوری اسلامی توسط توده‌ها در خدمت تسهیل روند نابودی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار دارد. نابودی رژیم سرکوبگر و نظام استثمارگرانه موجود خواست واقعی مردم ایران می‌باشد.

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی انتخاب واقعی مردم ماست!
جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
پیروز باد انقلاب!

چریکهای فدائی خلق ایران
 ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ جون ۲۰۲۴