استکهلم: تظاهرات در افشای مضحکه انتصابات حکومتی

متن کامل با فرمت پی دی اف

 روز جمعه ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ ساعت سه بعدازظهر فعالین چریکهای فدایی خلق ایران همراه با نیروهای چپ و کمونیست به فراخوان شورای استکهلم، در مقابل لانه جاسوسی ننگین جمهوری اسلامی تظاهراتی بر پا کردند که تا ساعت ۵ بعدازظهر ادامه داشت. این تظاهرات در افشای انتصابات مهندسی شده حکومتی جهت اعلام رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی سازمان یافته بود. به واقع این اعتراض  فقط علیه رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی نبود بلکه یک پیام خاص نیز به دولت سرمایه‌داری سوئد داشت، همان‌هایی که جلادی مثل حمید نوری را به رژیم جنایت‌پیشه ایران تحویل دادند. صدای متحد تظاهرکنندگان پیام روشنی به امپریالیست‌ها و نوکرانشان بود که همواره به روش‌های گوناگون از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند، رژیمی که می‌باید به دست پرتوان توده‌های متشکل و مسلح نابود شوند.

با توجه به روز رای گیری برای شعبده بازی جمهوری اسلامی، پلیس حافظ سرمایه‌داری  تمامی محل را زیر کنترل گرفته و اجازه نمی‌داد که تظاهرکنندگان به رای دهندگان نزدیک شوند در حالیکه تعداد کسانی که برای شرکت در این بالماسکه به محل رای‌گیری می‌رفتند بسیار کم بود که البته با فریاد “بی شرف!” و “مزدور برو گم‌شو!” تظاهرکنندگان مواجه می‌شدند.

 در جریان برگزاری این تظاهرات  سرودهای انقلابی پخش می‌شد و همچنین شعار های کوبنده “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر این رژیم ضد زن”، “این لانه جاسوسی برچیده باید گردد”  و … به طور مداوم سر داده می‌شد. همچنین برخی از تظاهرکنندگان مبادرت به سخنرانی کرده و به افشای مضحکه انتصاباتی دیکتاتوری حاکم پرداختند. در این صحبت‌ها تاکید شد که در جریان مضحکه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، توده‌های آگاه با عدم شرکت در این نمایش به شعبده‌بازی  انتخابات جمهوری اسلامی مهر باطل زدند و با توجه به انباشته شدن خشم و نارضایتی ستمدیدگان از ادامه وضع موجود بدون شک این بار هم مردم تو دهنی محکمی به جمهوری اسلامی خواهند زد و تمام نقشه‌های این رژیم سرکوبگر وابسته به امپریالیسم را  با شکست روبرو خواهند نمود.

در این آکسیون مبارزاتی فعالین چریکهای فدایی خلق با بنرها و آرم سازمان شرکت داشتند و با رفقای شرکت کننده درباره  دلایل عدم شرکت مردم در انتخابات بحث می‌کردند. آنها در این بحث‌ها تاکید می‌کردند که رای واقعی مردم سرنگونی این رژیم سرکوب‌گر می‌باشد. این حرکت انقلابی  سر انجام با سرود انترناسیونال در ساعت ۵ بعدازظهر  با موفقیت به پایان رسید. 

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد- استکهلم
۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴