مریم

در باره تیراندازی اخیر در تورنتو - کانادا

غروب روز یکشنبه ۲۲ جولای 2018، حادثه تیراندازی دلخراشی در شهر تورنتو اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن دو دختر ۱٠ و ۱۸ساله و زخمی شدن ۱٣ نفر شد.  قاتل که مرد ۲۹ ساله ای به نام فیصل حسینی بود ، هنگام تیرانداری به سمت پلیس کشته شد.

تعداد خشونت های مسلحانه در شهر تورنتو ، به دلیل افزایش فاصله طبقاتی، فقر و بیکاری و بی عدالتی، و کاهش خدمات عمومی، در طول پنج سال گذشته افزایش ناگهانی داشته است.  اینگونه خشونت ها از ژانویه امسال تاکنون ٣۰۸ قربانی، منجمله ۲۹ کشته داشته اند.  در حالیکه این آمار در سال ۲٠۱۴ محدود به ۱۱ کشته و ٣۵ زخمی بود.

علیرغم انتشار بیانیه ای توسط خانواده فیصل؛ مبنی بر اینکه فیصل از بیماری شدید روحی رنج برده و داروها و اقدامات پزشکان هیچ کمکی به او نکرده بود، مقامات دولتی و رسانه ها به دنبال ایجاد فضای ترس و وحشت از تروریسم هستند. به عنوان مثال، رئیس پلیس تورنتو گفت که: "خیلی زود است که چیزی را رد کنیم." (منظور او این بود که "تروریسم" را به عنوان دلیل این حادثه نباید رد کرد.)

واکنش شهردار تورنتو "جان تُری" هم نشان می دهد که دولت به طور واقعی درصدد از بین بردن ریشه های چنین حوادثی نیست. او عملکرد یک فرد بیمار روانی را (که به خاطر کاهش هزینه های پزشکی دولت، به غلط از تیمارستان مرخص و به داخل جامعه رانده شده) "خشونت بزدلانه" خوانده و این فاجعه را صرفا در چهارچوب سیاست مربوط به کنترل اسلحه قلمداد نمود و گفت که: "تعداد بسیار زیادی از مردم ، که نباید ، اسلحه حمل می کنند". در همین راستاست که دولتی که وی حامی آن می باشد به جای افزایش بودجه های درمانی، به بودجه پلیس افزوده و اخیرا ۲٠٠ پلیس جدید استخدام کرده است.

"داگ فورد" نخست وزیر محافظه کار آنتاریو هم با صدور بیانیه ای مشابه، تلاش کرده که توجه جامعه را از دلایل اصلی اینگونه وقایع دور کرده و مشکل اصلی را "اسلحه" و یا "مهاجرین و پناهنده ها" قلمداد کند.

اعضای دولت در واکنش به افزایش خشونت های اجتماعی منجمله تیراندازی اخیر در تورنتو، صرفا بر راه حل افزایش نیروی پلیس متمرکز شده، و نظرات دیگری مبنی بر اینکه خشونت های مسلحانه ریشه های اجتماعی دارند و بخصوص دلایلی مثل رشد فقر و بیکاری و کاهش امکانات اجتماعی مانند مزایای پزشکی و مسکن و امکانات تحصیل برای جوانان و مهاجرین مسبب آن می باشند را رد می کنند. در عمل اما، علت و انگیزه این فجایع اجتماعی هر چه باشد، نهادهای دولتی برای به حاشیه راندن نیروهای مردمی - دمکراتیک، و همچنین برای ایجاد زمینه های ارتجاعی بیشتر برای برنامه های خود در تشدید جنگ طبقاتی، از این رویداد ها جهت افزایش بودجه پلیس و دستگاه سرکوب استفاده می کنند؛ امری که الزاما باعث کاهش روزافزون خدمات اجتماعی میگردد.

جولای 2018