گزارش کوتاهی از یک آکسیون اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی اسلو نروژ

 

روز شنبه 14 اکتبر 2017 ، در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اسیر چنگال رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ، یک آکسیون افشاگرانه در مقابل سفارت رژیم در اسلو نروژ برگزار شد. 

 

این آکسیون از ساعت 13 آغاز شد و برخی از نیروهای مخالف و مبارز در آن شرکت کردند. تظاهر کنندگان با بلند کردن پلاکاردهای حاوی تصاویری از جنایات رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و همچنین تصاویر برخی کارگران و زندانیان سیاسی اسیر در چنگال رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی ، به سردادن شعار علیه سرکوب و کشتار توده های تحت ستم توسط جمهوری اسلامی پرداختند. برخی از شعارهای سرداده شده توسط تظاهرکنندگان به شرح زیر بود: "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد" ، "کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "زنده باد آزادی". تظاهرکنندگان با فریاد این شعار ها ، خواهان آزادی کارگران و معلمین و دانشجویان و فعالین سیاسی اسیر در چنگال دژخیمان حاکم شدند. 

 

این تجمع اعتراضی پس از گذشت یک ساعت ، یعنی در ساعت دو بعد از ظهر با شعار "جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد" پایان یافت.

 

فعالین چریک های فدایی خلق ایران نیز یکی از نیروهایی بودند که با صدور فراخوان ، ایرانیان آزاده را به شرکت در این تظاهرات فرا خوانده بودند.

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

ترور ، شکنجه ، زندان نابود باید گردد!

جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد!

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در اسلو نروژ

اکتبر 2017